ИД председател: А. Георгиева

Зам. председател: С. Сирманов