В тази секция ще намерите подробна информация за:

  • График на заседанията - предстоящите заседания за посочен от Вас период.
  • Заседанията ДНЕС - заседанията, които се разглеждат в момента в залите на Окръжен съд общо и поотделно.
  • Справка по номер на документ - справка по номер на входящ/изходящ документ с препратка към справка за движение на дело, от което е част този документ.
  • Движение на дело - пълна и изчерпателна информация за всички действия извършени по дадено дело от завеждането до архивирането му.
  • Пълно движение на дело - пълна, подробна и изчерпателна информация за всички действия извършени по дадено дело от завеждането до архивирането му /менюто е достъпно само за регистрирани потребители/.
  • Справка по номер на друга институция - справка за движение на дело, при налични данни само на друга съдебна институция.
  • Постановени съдебни актове по видове дела - всички постановени от магистратите актове по конкретно избран вид дела за посочен от Вас период.
  • Постановени съдебни актове на всички съдилища - подробно търсене на конкретен постановен акт или група от актове по вид, номер и година на дело, в който и да е Районен или Окръжен съд в цяла България.
  • Постановени съдебни актове на всички съдилища разширено търсене - подробно търсене на конкретен постановен акт или група от актове по един или повече от десет различни критерия, в който и да е Районен или Окръжен съд в цяла България.