!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане

наказателни дела в периода

13– 17 януари 2020 г.

 

 

 

13 януари 2020 г. (понеделник)

НОХД № 252/2017 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Е. Т. и С. В., обвинени в извършване на банкови сделки по занятие без съответно разрешение и пране на пари.

Повдигнатото от прокуратурата обвинение срещу подсъдимия Е. Т. е за това, че за периода от 07.06.2000 г. до 20.12.2016 г. в гр. Русе, гр. Пловдив, гр. Шумен, гр. Габрово и в гр. Кубрат, област Разград, сам и подпомогнат от С. В. от гр. Русе, без съответно разрешение (лиценз, издаден от БНБ), извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 1, ал. 1 и ал. 4 от Закона за банките /отм./ и чл. 2, ал. 1 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 г./, за които се изисква такова разрешение, като:

- извършил привличане на средства под формата на влогове /депозити/ от лицето О. Е., турски гражданин, сключвайки 249 договора за парични заеми /в периода 23.06.2002 г. – 30.12.2007 г./ в общ размер на 1 827791,50 лева;               

- предоставил кредити на множество лица,

като с дейността са причинени значителни вреди в общ размер на 393 364.66 лв. и са получени значителни неправомерни доходи в общ размер на 406 152.96 лева – престъпление по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Подсъдимият Е. Т. е обвинен и в това, че в периода от 29.11.2005 г. до 17.04.2007 г. в гр. Русе сам и след предварителен сговор със С. В. от гр. Русе, повече от два пъти – пет пъти, извършил сделки с имущества и прикривал действителните права върху тях, като знаел, че имуществата са придобити чрез тежко умишлено престъпление по чл. 252, ал. 2 от НК и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително - престъпление по чл. 253, ал. 4 вр. ал. 3, т. 1 и т. 2 вр. ал. 1 от НК.

Със същия обвинителен акт прокуратурата е обвинила подсъдимия С. В. в това, че за периода от 13.11.2003 г. до 27.02.2012 г. в град Русе, подпомогнал Е. Т. от гр. Русе, без съответно разрешение (лиценз, издаден от БНБ), да извършва по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 1, ал. 1 и ал. 4 от Закона за банките /отм./ и чл. 2, ал. 1 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 г./, за които се изисква такова разрешение - да предостави кредити на множество лица, като с дейността са причинени значителни вреди в общ размер на 315888,75 лева и са получени значителни неправомерни доходи в общ размер на 323749,65 лева – престъпление по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК.

Подсъдимият С. В. е обвинен и в това, че в периода от 31.03.2005 г. до 24.02.2011 г. в гр. Русе сам и след предварителен сговор с Е. Т. от гр. Русе, повече от два пъти – шест пъти, извършил сделки с имущества и прикривал действителните права върху тях, като знаел, че имуществата са придобити чрез тежко умишлено престъпление по чл. 252, ал. 2 от НК и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително - престъпление по чл. 253, ал. 4 вр. ал. 3, т. 1 и т. 2 вр. ал. 1 от НК.

 

НОХД № 791/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Е. Г., срещу когото са повдигнати две обвинения:

- за това, че на 10.08.2019 г., в с. Кошарна, обл. Русе, направил опит умишлено да умъртви другиго – М. М., като деянието останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини - престъпление по чл.115 вр.чл.18 ал.1 от НК.

- за това, че на 10.08.2019 год. в с. Кошарна, обл. Русе се заканил с убийство на Ю. М., като държейки нож в ръката си, се насочил към него и се опитал да го намушка в областта на стомаха му, като това заканване би могло да възбуди основателен страх от осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 НК.

 

15 януари 2020 г. (сряда)

ЧНД № 736/2019 г. по описа на РОС – 09.00 часа

Делото е образувано по предложение на Окръжна прокуратура – Русе за групиране на наложените на В. Й. наказания.

 

НОХД № 687/2018 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе срещу В. Д. и Д. В.

Срещу В. Д. са повдигнати две обвинения:

- за това, че на 27.10.2014г. от гр.Русе до с.Вардим, обл.В.Търново, вкл., в съизвършителство с Д. В., без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение - престъпление по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК.

- за това, че на 27.10.2014г. от с.Кривина,обл.Русе до с.Вардим, обл.В.Търново, вкл., без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - престъпление по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1 пр.1 от НК.

Срещу Д. В. също са повдигнати две обвинения:

- за това, че на 27.10.2014г. от гр.Русе до с.Вардим, обл.В.Търново, вкл., в съизвършителство с В. Д. без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение (хероин, метамфетамин и коноп), като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.354а, ал.2, изр.2, т.4 вр. ал.1, пр.4 от НК.

- за това, че на 27.10.2014г. от гр.Русе до с.Вардим, обл.В.Търново, вкл. без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества (метамфетамин) - престъпление по чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК.

 

НОХД № 715/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа (закрито заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против К. С. за това, че на 28.03.2019 год., в гр. Русе и гр. Две могили, обл. Русе, отвлякъл М. М. - престъпление по чл. 142, ал. 1 от НК, както и за това, че на същата дата в гр. Две могили, обл. Русе, се съвкупил с лице от женски пол – М. М., като я принудил към това със сила - престъпление по чл. 152, ал. 1, т. 2, пр. 1 от НК.

 

ЧНД № 771/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по молба на И. П. да бъде реабилитиран.

 

НОХД № 643/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против П. П., Н. Н. и А. С.,  обвинени в лишаване от живот при професионална непредпазливост.

Повдигнатото на подсъдимия П. П. обвинение е за това, че на 14.07.2016 г, в птицеферма, хале № 2, собственост на „ Непал – 10 „ ЕООД – гр. Варна, находяща се в местността „Дренето“, в землището на с. Щръклево, обл. Русе, като управител на „Непал – 10„ ЕООД – гр. Варна,  поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с работа с електрически системи и електрообзавеждане, нарушил разпоредбите на: Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, с което причинил смъртта на М. Р. - престъпление по чл. 123, ал. 1 НК.

На подсъдимия Н. Н. е повдигнато обвинение за това, че на 14.07.2016 год., в птицеферма, хале № 2, собственост на „ Непал – 10 „ ЕООД – гр. Варна, находяща се в местността „Дренето“, в землището на с. Щръклево, обл. Русе, като „изпълнител“ по граждански договор № 2/01.07.2016 г., с „възложител“ – „Непал-10“ ЕООД, с който му било възложено да извърши – ремонт на покрив на сграда – хале № 2, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с работа с електрически системи и електрообзавеждане, нарушил разпоредбите на: Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, с което причинил смъртта на М. Р. - престъпление по чл. 123, ал. 1 НК.

Със същия обвинителен акт прокуратурата е обвинила и А. С. в това, че на 14.07.2016 г, в птицеферма, хале № 2, собственост на „ Непал – 10 „ ЕООД – гр. Варна, находяща се в местността „Дренето“, в землището на с. Щръклево, обл. Русе, по непредпазливост причинил смъртта на М. Р. чрез действия, които спадат към правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – свързана с работа с електрически системи и електрообзавеждане, която той няма право да упражнява – като заварчик, ангажиран и нает от Н. Н. - „изпълнител“ по граждански договор № 2/01.07.2016 г., с „възложител“ – „Непал-10“ ЕООД, с който на Н. било възложено да извърши ремонт на покрив на сграда – хале № 2, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, нарушил Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V - престъпление по чл. 123, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

 

16 януари 2020 г. (четвъртък)

ВНОХД № 815/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба срещу присъда на Районен съд – Русе, с която подсъдимият И. Ц. е признат за виновен в това, че през периода от 22.01.2019 год. – 09.06.2019 год. в гр. Сливо поле, обл. Русе и в с.Борисово, общ.Сливо поле, обл.Русе, в условията на опасен рецидив и в условията на продължавано престъпление, на десет пъти, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот  и чрез използване на техническо средство - неустановено, отнел чужди движими вещи на обща стойност 5319,60 лв. с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 вр. чл. 195, ал.1, т.3, пр.1 и 2  и т.4, пр.2 вр. чл.194, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК и чл.373 ал.2 от НПК му е определено наказание в размер на шест години лишаване от свобода, което на основание чл.58А, ал.1, вр.чл. 54 ал.1 НК е намалено с 1/3, в резултат на което е          осъден на четири години лишаване от свобода при първоначален строг режим.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=fbUIsPdEqng%3D

 

ВНОХД № 867/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба на подсъдимия В. С. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е признат за виновен в това, че на 04.04.2019 г., в гр.Русе, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил „Дачия”, модел „Логан” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда- 2.34 на хиляда, установено по надлежния ред- по реда на Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, след като е осъден с влязла в сила присъда- Присъда № 147/13.12.2018 г. по НОХД № 2113/2018 г. по описа на РРС, влязла в сила на 29.12.2018 г., за деяние по чл.343 б ал.І от НК, поради което и на основание чл.343 б ал.ІІ от НК и чл.54 от НК са му наложени наказания лишаване от свобода за срок от две години при първоначален строг режим, глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от две години. На основание чл.68 ал.І от НК е приведено в изпълнение наказанието  лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, постановено с Присъда № 147/13.12.2018 г. по НОХД № 2113/2018 г. по описа на Русенски районен съд, в сила от 29.12.2018 г., при първоначален строг режим.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=DOeVDRYbatA%3D

 

ВНОХД № 783/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба срещу присъда на Районен съд – Русе, с която подсъдимият Я. Н. е признат за виновен в това, че на 19.02.2018 г. в гр. Русе, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес“, модел „ЦЛС 350“, с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества или техни аналози – наркотични вещества метамфетамин, амфетамин и тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред - по реда на Наредба №1/19.07.2017г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, поради което и на основание чл.343б, ал.3 и чл.54 от НК са му наложени наказания лишаване от свобода за срок от една година, отложено за изпитателен срок от три години, глоба в размер на 700 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от една година и девет месеца.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=Lz1WsqKkh%2FQ%3D

 

ВНОХД № 796/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба на подсъдимия К. Х. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е признат за виновен в това, че през периода от 25.11.2018г. до 27.11.2018г. в гр. Русе, противозаконно лишил от свобода В. Д., поради и което и на основание чл. 142а, ал. 1 НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години и шест месеца при първоначален общ режим.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=zUmoL7Pfr0A%3D

 

ВНОХД № 800/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба срещу присъда на Районен съд – Русе, с която подсъдимият А. К. е признат за виновен в това, че на 21.11.2018г. в град Русе, в условията на повторност, в немаловажен случай, като помагач в съучастие с неустановени лица – като извършители, едно от които се представило за длъжностно лице от Министерството на вътрешните работи, които с цел да набавят за себе си и за другиго имотна облага, въвели в заблуждение М. Г. – че ще съдейства на полицията за провеждане на полицейска операция по залавяне на лица, извършващи „телефонни“ измами, както и че е подадена молба за теглене на паричния ú влог от „Пощенска банка“ АД („Юробанк България“АД), като я мотивирал да остави на ел.табло, находящо се в град Русе, ул.„***“, всичките си спестявания – сумата от 10 400 лева, и златните си накити – 1 бр. дамски златен пръстен с бели камъчета, с тегло 2 гр.,14 карата, 1 бр. дамски златен пръстен с две детелини, с тегло 2 гр., 14 карата, 1 бр. дамски пръстен с тъмно лилав камък, с тегло 2 гр., 14 карата, 1 бр. дамски златен ланец с обикновена плетка, с тегло 3,5 гр., 14 карата, 1 бр. златна буква „М“ на плочка, с размери 1/1 см., с тегло 1 гр., 14 карата, 1 бр. златно сърчице с бели камъчета, с тегло 1 гр., 14 карата, 1 бр. дамски златен ланец с обикновена плетка, с тегло 2 гр., 14 карата, и 2 бр. дамски златни гривни под формата на синджирче, всяка от тях 14 карата и с тегло 2 гр., подпомогнал неустановените лице като взел вещите, предмет на престъплението, след което им ги предал, и с това причинили на М. Г. имотна вреда в размер на 11 240 лева, поради и което и на основание чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 4, във вр. с чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 4 НК е осъден на лишаване от свобода за срок от три години, като на основание чл.58а от НК е намалено така определеното наказание с една трета на лишаване от свобода за срок от две години.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=XFjvnWvAh7U%3D

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                                       09 януари 2020 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.