О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане

наказателни дела в периода

11– 15 ноември 2019 г.

 

 

 

11 ноември 2019 г. (понеделник)

НОХД № 139/2017 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Д. К., Д. Д. К. и Н. Р.

Повдигнатото на подсъдимия Д. К. обвинение е за това, че през периода 30.04.2006 г. – 18.01.2012 г. в гр. Русе, сам – на 12 пъти и в съучастие с Д. Д. К. – на 2 пъти, с Н. Р. – на 5 пъти и в съучастие с Д. Д. К. и Н. Р. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи - престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

На подсъдимия Д. К. е повдигнато и обвинение за това, че през периода месец септември 2011 г. – 22.02.2012 г. в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, с цел да принуди П. С. от гр. Русе да се разпореди с вещ – пари, на стойност 4 800 лева, я заплашил с увреждане на имущество – че за получаването на исканата сума от 4 800 лева ще се разпореди с нейни недвижими имоти на много по-висока стойност – дворно място и два гаража, находящи се в гр. Русе, на обща стойност 15 310 лева – престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 7 вр. ал. 1 от НК.

Със същия обвинителен акт прокуратурата е обвинила и Д. Д. К. в това, че през периода 21.04.2010 г. – 18.01.2012 г. в гр. Русе, в съучастие с Д. К. – на 2 пъти, и в съучастие с Д. К. и Н. Р. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи – престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Прокуратурата е обвинила и подсъдимия Н. Р. в това, че през периода 04.09.2008 г. – 08.09.2011 г. в гр. Русе, в съучастие с Д. К. – на 5 пъти, и в съучастие с Д. К. и Д. Д. К. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи – престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

 

13 ноември 2019 г. (сряда)

НОХД № 466/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Х. М. и А. С., обвинени в лишаване от живот при професионална непредпазливост.

Повдигнатото на подсъдимия Х. М. обвинение е за това, че на 23.03.2015 г. в гр. Русе, при условията на независимо съпричиняване с В. Г. и А. С., в качеството си на работодател – управител, изпълнителен директор на „П.“ ЕООД, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – осигуряване на безопасността на работещите в склад за метали, закрито хале, стопанисвано от „П.“ ЕООД, осигуряващи извършване на товаро-разтоварни работи, както и безопасната експлоатация на челен товарач – мотокар, при извършване на товаро-разтоварни работи и маневри в същото хале - като не осигурил здравословни и безопасни условия на труд на Д. П., не осигурил ефективен контрол върху извършваната работа от наетите работещи в склад за метали, осигуряващи извършването на товаро-разтоварни работи, нарушил нормативни изисквания, като не изпълнил задълженията си като работодател и не предприел всички необходими мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и с това причинил смъртта на Д. П. - престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.

Повдигнатото на подсъдимия А. С. обвинение е за това, че на 23.03.2015 г. в гр. Русе, при условията на независимо съпричиняване с В. Г. и Х. М., в качеството си на „инспектор здраве и безопасност на работата“ в „Б.“ ООД, на когото е възложено от управителя на „Б.“ ООД, съгласно длъжностна характеристика да изпълнява поетите от „Б.“ ООД задължения по Договор за поръчка, сключен между „П.“ ЕООД и „Б.“ ООД за предоставяне на услуги във връзка с безопасност при работа, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – осигуряване на безопасността на работещите в склад за метали, закрито хале, стопанисвано от „П.“ ЕООД, осигуряващи извършване на товаро-разтоварни работи, както и безопасната експлоатация на челен товарач - мотокар при извършване на товаро-разтоварни работи и маневри в същото хале, нарушил задълженията си по длъжностна характеристика и с това причинил смъртта на Д. П. - престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.

 

НОХД № 514/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против М. Ч., Т. А., Е. Й. и И. И.

Повдигнатото на подсъдимия М. Ч. обвинение е за това, че на 08.09.2016г. и на 15.07.2016г. в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление- на два пъти, на ГКПП Русе- граничен пункт „Дунав мост“, в качеството му на полицейски орган – „ Старши полицай“ в ГКПП- Русе, при ГПУ- Русе към РДГП- Русе, поискал и приел дар от Н. А. – на два пъти парична сума в размер на 20 лв. на обща стойност 40 лева, която не му се следва, за да не извърши действие по служба- да не изиска документ за превозвания товар от Н. А., както и да не извърши проверка на документите на лицето и управляваното от него МПС - съгласно Глава  4, чл.37 и чл.38 ал.1 т.5  от Инструкция  № 8121з-813 от 09 юли 2015г. за реда  и организацията за осъществяване на граничните проверки  на граничните контролно-пропусквателни пунктове- „Проверката на пътните превозни средства /ППС/ включва визуална проверка на документите и на превозното средство в автоматизираните информационни системи и физическа проверка“, „При проверка на документите на превозните средства, граничният полицай извършващ проверка на първа линия може да изисква от водача документи за превозвания товар“, както и да не изпълни вменените си съгласно длъжностната характеристика задължения- да извърши проверка на МПС за влизане в Р България с нередовни документи и да осъществи контрол по спазване на граничния режим на лицето и управляваното от него МПС - престъпление по чл.302 т.1 б.“а“, вр. с чл.301 ал.1, вр. с чл.26 ал.1 от НК.

Обвиненията срещу другите трима подсъдими са същите, но според обвинителния акт са извършени съответно от Т. А. на 05.10.2016 г., от Е. Й. - на 01.08.2016г. и на 07.10.2016г., от И. И. – на 16.11.2016 г.

 

14 ноември 2019 г. (четвъртък)

ВНОХД № 435/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба на подсъдимия М. Д. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е признат за виновен в това, че на 11.02.2017г. в гр.Русе по хулигански подбуди причинил на Д. А. лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12 във вр. с чл.130, ал.1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца с четири години изпитателен срок.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=v9GnkfEHfBY%3D

 

ВАНД № 663/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба от обвиняемия Н. К. срещу решение на Районен съд – Русе, с което е признат за виновен в това, че на 20.04.2018год. в град Русе по непредпазливост причинил на В. *** средна телесна повреда, поради което и на основание чл. 133, пр. 2, вр. чл. 129, ал. 2 НК и чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

Линк към първоинстанционното решение:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=CfUE%2FACxZow%3D

 

ВНЧХД № 676/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба от частния тъжител И. Н. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която подсъдимият Р. И. е признат за невинен в това да му е причинил лека телесна повреда и е отхвърлен предявения иск за неимуществени вреди.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=5D1aqVLlV4c%3D

 

ВНОХД № 393/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия Х. Р. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е признат за виновен в това, че на 1.07.2018г. в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, отнел чужда движима вещ - велосипед на стойност 70,00 /седемдесет/ лева, от владението на Т. Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1 във вр. чл.194, ал.1 във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК е осъден на една година и четири месеца лишаване от свобода.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=qUMd0mUaPJc%3D

 

ВНЧХД № 592/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия Й. В. срещу присъда на Районен съд – Бяла, с която е признат за виновен в това, че на 28.11.2018г.,  в  с.В., обл.Р.,  причинил на Н. П. лека телесна повреда – кръвонасядания на лигавицата на горната и долната устни, изразяваща се в причиняване на болка и страдание, на което пострадалият отвърнал веднага със също такава лека телесна повреда, поради което и на основание чл.130 ал.3, вр. ал.2 от НК и двамата са освободени от наказание.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=pp51%2FAVcPO0%3D

 

ВНЧХД № 595/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия Г. Л. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е признат за виновен в това, че на 19.07.2017г. в гр.Русе причинил лека телесна повреда на С. А., поради което и на основание чл.78а вр.  чл.130 ал.1 от НК вр.чл.12 от ЗАНН е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=x6IjvZ1x4hc%3D

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                                       07 ноември 2019 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.