О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане

наказателни дела в периода

28 октомври – 01 ноември 2019 г.

 

 

 

28 октомври 2019 г. (понеделник)

НОХД № 488/2019 г. по описа на РОС – 14.30 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Б. А. и П. И. и Б. М., като на всеки от тях са повдигнати по две обвинения:

Първото обвинение срещу Б. А. е за това, че през периода 04.04.2018 г. - 10.04.2018 г. в гр.Русе, в съучастие с П. И. – като подбудител и помагач и Б. М. – като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М., чрез използване на неистински документ – пълномощно, на което бил придаден вид, че е подписано за упълномощител от Й. Й., с което упълномощава Б. М. да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникредит Булбанк„ АД, представяйки го пред М. Т. – консултант клиенти в банка „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Русе, да направи опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323.06 лева, налична по банкова сметка № ****, с титуляр Й. Й. в банка “УниКредит Булбанк“АД, с намерението да ги присвои, като документната измама е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца   причини - престъпление по чл. 212, ал. 5, вр. с ал. 1, пр. 2, вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и 4 от НК.

Второто обвинение срещу Б. А. е за това, че на 05.04.2018 год. в град Русе, в съучастие с П. И. – като подбудител и помагач и Б. М. – като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М. съзнателно да се ползва пред Нотариус № 357 Веселина Андреева, с район на действие Районен съд – гр.Русе, от неистински официален български документ за самоличност - лична карта № ***, издадена на името на Й. Й., като от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 5, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4  от НК.

Първото обвинение срещу П. И. е за това, че през периода 04.04.2018 г. - 10.04.2018 г. в гр.Русе, в съучастие с Б. А., като подбудител и помагач и Б. М., като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М., чрез използване на неистински документ – пълномощно, на което бил придаден вид, че е подписано за упълномощител от Й. Й., с което упълномощава Б. М. да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникредит Булбанк„ АД, представяйки го пред М. Т. – консултант клиенти в банка „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Русе, да направи опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323.06 лева, налична по банкова сметка № ****, с титуляр Й. Й. в банка “УниКредит Булбанк“ АД, с намерението да ги присвои, като документната измама е в големи размери и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца   причини - престъпление по чл. 212, ал. 4, пр. 1, вр. с ал. 1, пр. 2, вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и 4 от НК.

Второто обвинение срещу П. И. е за това, че на 05.04.2018 год. в град Русе, в съучастие с Б. А. – като подбудител и помагач и Б. М. – като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М. съзнателно да се ползва пред Нотариус № 357 Веселина Андреева с район на действие Районен съд – гр.Русе, от неистински официален български документ за самоличност - лична карта № ***, издадена на името на Й. Й., като от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 5, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4  от НК.

Първото обвинение срещу Б. М. е за това, че през периода 04.04.2018 г. - 10.04.2018 г. в гр.Русе, в съучастие с Б. А. и П. И. – като извършител, подбуден и подпомогнат от Б. А. и П. И., чрез използване на неистински документ – пълномощно, на което бил придаден вид, че е подписано за упълномощител от Й. Й., с което упълномощава Б. М. да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникредит Булбанк„ АД, представяйки го пред М. Т. – консултант клиенти в банка „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Русе, направил опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323.06 лева, налична по банкова сметка № ***, с титуляр Й. Й. в банка “УниКредит Булбанк“АД, с намерението да ги присвои, като документната измама е в големи размери и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини - престъпление по чл. 212, ал. 4, пр. 1, вр. с ал. 1, пр. 2 вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Второто обвинение срещу Б. М. е за това, че на 05.04.2018 год. в град Русе, в съучастие с Б. А. и П. И. – като извършител, подбуден и подпомогнат от Б. А. и П. И., съзнателно се ползвал пред Нотариус № 357 Веселина Андреева, с район на действие Районен съд – гр.Русе, от неистински официален български документ за самоличност - лична карта № ***, издадена на името на Й. Й., като от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 5, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

30 октомври 2019 г. (сряда)

НОХД № 462/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Н. Г., който е обвинен в това, че на 10.10.2017 г. в гр. Борово при управление на МПС-т.а. „Дайхатсу Фероза“ нарушил правилата за движение по пътищата:

- чл.20, ал.2 ЗДвП: Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

- чл.116 ЗДвП Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун и към престарелите хора

и по непредпазливост причинил смъртта на Т. Н. - престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1 НК.

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                                       25 октомври 2019 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.