!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане

наказателни дела в периода

21– 25 октомври 2019 г.

 

 

 

21 октомври 2019 г. (понеделник)

НОХД № 479/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Е. В., който е обвинен в това, че през периода 02.09.2012г. – 13.05.2013г. в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление, на десет пъти, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения, дължими от “***”ЕООД – Русе, ЕИК ***, в особено големи размери – в общ размер на 421 035.46 лв., от които корпоративен данък по ЗКПО в размер на 41 757.59 лв. за финансовата 2012г. (01.01.2012г.-31.12.2012г.) и данък добавена стойност  по ЗДДС в размер на 379 277.87 лв., от които 50 148.88 лв. неправомерно ползван, приспаднат неследващ се данъчен кредит - престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл.  26, ал. 1 НК. Наказанието, предвидено в Наказателния кодекс за това престъпление е лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

 

НОХД № 203/2019 г. по описа на РОС – 14.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе, с който на Т. Г. е повдигнато обвинение за това, че в периода месец януари 2011г. до 30.04.2013г., в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление – общо на 26 пъти, избегнал  установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – по два закона - по ЗДДС на 24 пъти и по ЗДДФЛ на 2 пъти, дължими от ЕТ „К. Т. Г.“ – Русе, като общо дължимите от ЕТ „К. Т. Г.“ – Русе данъци по  двата закона - ЗДДС и ЗДДФЛ са в размер на 21 678, 15лв. – особено големи размери, като не издал фактури за тези плащания и не ги е отразил в счетоводните си регистри; осъществил счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство - престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.1, т.2, пр.2, т.3, т.5, пр.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

 

22 октомври 2019 г. (вторник)

НОХД № 665/2019 г. по описа на РОС – 11.00 часа (споразумение)

Делото е образувано по внесен от Окръжна прокуратура – Русе проект за споразумение, според който на обвиняемия Д. Д. за престъпление по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК (държане с цел разпространение на наркотици без надлежно разрешително) му е определено наказание лишаване от свобода за срок от една година и осем месеца с четири години и шест месеца изпитателен срок.

 

23 октомври 2019 г. (сряда)

НОХД № 466/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Х. М. и А. С., обвинени в лишаване от живот при професионална непредпазливост.

Повдигнатото на подсъдимия Х. М. обвинение е за това, че на 23.03.2015 г. в гр. Русе, при условията на независимо съпричиняване с В. Г. и А. С., в качеството си на работодател – управител, изпълнителен директор на „П.“ ЕООД, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – осигуряване на безопасността на работещите в склад за метали, закрито хале, стопанисвано от „П.“ ЕООД, осигуряващи извършване на товаро-разтоварни работи, както и безопасната експлоатация на челен товарач – мотокар, при извършване на товаро-разтоварни работи и маневри в същото хале - като не осигурил здравословни и безопасни условия на труд на Д. П., не осигурил ефективен контрол върху извършваната работа от наетите работещи в склад за метали, осигуряващи извършването на товаро-разтоварни работи, нарушил нормативни изисквания, като не изпълнил задълженията си като работодател и не предприел всички необходими мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и с това причинил смъртта на Д. П. - престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.

Повдигнатото на подсъдимия А. С. обвинение е за това, че на 23.03.2015 г. в гр. Русе, при условията на независимо съпричиняване с В. Г. и Х. М., в качеството си на „инспектор здраве и безопасност на работата“ в „Б.“ ООД, на когото е възложено от управителя на „Б.“ ООД, съгласно длъжностна характеристика да изпълнява поетите от „Б.“ ООД задължения по Договор за поръчка, сключен между „П.“ ЕООД и „Б.“ ООД за предоставяне на услуги във връзка с безопасност при работа, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – осигуряване на безопасността на работещите в склад за метали, закрито хале, стопанисвано от „П.“ ЕООД, осигуряващи извършване на товаро-разтоварни работи, както и безопасната експлоатация на челен товарач - мотокар при извършване на товаро-разтоварни работи и маневри в същото хале, нарушил задълженията си по длъжностна характеристика и с това причинил смъртта на Д. П. - престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.

 

24 октомври 2019 г. (четвъртък)

НОХД № 444/2019 г. по описа на РОС – 14.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против М. К., който е обвинен в това, че на 02.11.2018г. в с. Сваленик, обл. Русе, умишлено умъртвил Ш. К. - престъпление по чл. 115 НК. За този вид престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от десет до двадесет години.

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                                       17 октомври 2019 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.