!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   courtruse@gmail.com  Пресслужба:   courtruse.press@gmail.com
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

 

Седмичен бюлетин

 

на предстоящи за разглеждане

 

наказателни дела в периода

 

01– 05 юли 2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

02 юли 2019 г. (вторник)

 

НОХД № 436/2019 г. по описа на РОС – 09.00 часа (споразумение)

 

Делото е образувано по внесено от Окръжна прокуратура – Русе споразумение със следните параметри:

 

Обвиняемата В. Н. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.354а ал.1 пр.3 пр.4 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК, тъй като в периода 17.09.2018 – 31.01.2019 в гр. Русе в съучастие с Г. Г. като извършител, в условията на продължавано престъпление на три пъти без надлежно разрешително придобила и държала с цел разпространение високорискови наркотични вещества. За това престъпление се определя наказание две години лишаване от свобода и глоба в размер на 5000 лв. Изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от четири години.

 

 

 

НОХД № 437/2019 г. по описа на РОС – 09.00 часа (споразумение)

 

Делото е образувано по внесено от Окръжна прокуратура – Русе споразумение със следните параметри:

 

Обвиняемата Г. Г. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.354а ал.1 пр.3 пр.4 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК, тъй като в периода 17.09.2018 – 31.01.2019 в гр. Русе сама и в съучастие с В. Н. като извършител, в условията на продължавано престъпление на четири пъти без надлежно разрешително придобила и държала с цел разпространение високорискови наркотични вещества. За това престъпление се определя наказание две години лишаване от свобода и глоба в размер на 5000 лв. Изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от четири години.

 

 

 

03 юли 2019 г. (сряда)

 

НОХД № 338/2019 г. по описа на РОС – 11.00 часа (разпоредително заседание)

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против П. К. и М. В. Срещу всеки от двамата подсъдими са повдигнати по две обвинения, а именно:

 

За това, че на 03.06.2018 г. в гр. Русе, в съучастие с другия подсъдим като извършител прокарал в обръщение подправени парични знаци – 17 банкноти с номинал 20 лева, с един и същ сериен номер, като знаел, че са подправени - престъпление по чл. 244, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

 

За това, че на 03. 06. 2018 г. в гр. Русе, след предварителен сговор с другия подсъдим с цел да си набави имотна облага, възбудил заблуждение у Р. Ц., че играе на игрални автомати с истински парични знаци и с това причинил на „***“ ЕООД- гр. София имотна вреда в размер на 340 лева, като измамата е извършена от две лица - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1, пр. 1 НК.

 

 

 

04 юли 2019 г. (четвъртък)

 

ВНОХД № 409/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

 

Делото е образувано по жалба на Д. В. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК (в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, извършил такова деяние) са му наложени наказания лишаване от свобода за срок от две години с четири години изпитателен срок и глоба в размер на 1000 лв.

 

Линк към първоинстанционната присъда:

 

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=jcl%2BESNYTic%3D

 

 

 

ВНОХД № 410/2019 по описа на РОС – 09.30 часа

 

Делото е образувано по жалба на подсъдимия К. В. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е признат за виновен в това, че през периода м.април 2010г.- 19.05.2010г. в гр.Русе, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у П. К. и В. К., че ще им продаде недвижим имот, намиращ се в с.Николово, обл.Русе и с това им причинил имотна вреда в големи размери - 32780лв., поради което и на основание чл.210, ал.1, т.5 вр. чл.209, ал.1 от НК му е наложено наказание три години лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66 от НК е отложено за изпитателен срок от пет години.

 

Линк към първоинстанционната присъда:

 

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=6VHGp%2BRceB4%3D

 

 

 

ВНОХД № 391/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

 

Делото е образувано по жалба на подсъдимия Б. Б. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е признат за виновен в това, че на 19.02.2016год. в гр.Русе, без надлежно разрешително държал  високорискови наркотични вещества – коноп /марихуана/  с нетно тегло 0,54 грама на стойност 3,24 лв., коноп /марихуана/  с нетно тегло 0,37 грама на стойност 2,22 лв. и метамфетамин с нетно тегло 0.30грама на стойност 7.50 лв., като случая е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, пр.2, т.1, пр.1, вр. с чл.78а, ал.1, вр. с чл.54 от НК, му е наложено наказание глоба в размер на 1000лв.

 

Линк към първоинстанционната присъда:

 

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=RFebOTRRAkk%3D

 

 

 

ВНОХД № 393/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

 

Делото е образувано по жалба от подсъдимия Х. Р. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е признат за виновен в това, че на 1.07.2018г. в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, отнел чужда движима вещ - велосипед на стойност 70,00 /седемдесет/ лева, от владението на Т. Д. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1 във вр. чл.194, ал.1 във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК е осъден на една година и четири месеца лишаване от свобода.

 

Линк към първоинстанционната присъда:

 

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=qUMd0mUaPJc%3D

 

 

 

ВНОХД № 405/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

 

Делото е образувано по жалба от подсъдимия С. М. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е признат за виновен в това, че на  14/15.08.2018г. в гр.Ветово, обл.Русе, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“ от владението на Н. И., без негово съгласие с намерение да го ползва, като отнемането е извършено при условията на чл.195, ал.1, т.4, пр.2 от НК – чрез използване на техническо средство, последвала повреда на превозното средство и то е оставено без надзор, поради което и на основание чл.346, ал. 2, т. 1 и т. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 вр.чл.36 и чл.54 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години, намалено на основание чл.58а ал.1 от НК с една трета и му е наложено наказание една година и четири месеца лишаване от свобода.

 

Подсъдимият С. М. е признат за виновен и в това, че през периода края на м.юли 2018г. – 15.08.2018г. в гр.Ветово, обл.Русе, в условията на продължавано престъпление, на три пъти, влязъл нощем в чужди жилища – къща, собственост на С. *** и къща, собственост на З. З. ***, като употребил за това ловкост, поради което и на основание по чл.170, ал.2, пр.1вр. ал.1 вр. чл.26, ал.1 вр.чл.36 и чл.54 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години. На основание чл.58а ал.1 от НК е намалено така определеното наказание с една трета, като е редуцирано на една година и четири месеца.

 

На основание чл.23 ал.1 от НК са групирани така определените наказания, като е определено едно общо наказание, най-тежкото измежду тях – лишаване от свобода за срок от една година и четири месеца при строг първоначален режим.

 

Линк към първоинстанционната присъда:

 

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=wbt06dsaFqg%3D

 

 

 

05 юли 2019 г. (петък)

 

НОХД № 18/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

 

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Д. М., А. Ю., М. Ю. и Г. Д.

 

Прокуратурата е обвинила четиримата подсъдими в това, че на 25.04.2017 г. в гр. Русе и землищата на селата Червена вода и Николово, обл. Русе, отвлекли С. Б., като деянието е извършено от две или повече лица и е извършено по опасен за здравето на отвлечения начин - престъпление по чл. 142, ал. 3, т. 4, пр. 2 вр. ал. 2, т. 2 вр. ал. 1 от НК.

 

Прокуратурата е обвинила подсъдимите А. Ю. и М. Ю. и в това, че на 25.04.2017 г. в гр. Русе и землищата на селата Червена вода и Николово, обл.Русе в съучастие, като извършители, причинили на С. Б. средна телесна повреда, изразяваща се в счупвания на 9-11-то ребра в дясно, довела до трайно затрудняване на движенията на снагата, за срок повече от 30 дни - престъпление по чл. 129, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

 

Подсъдимите А. Ю. и М. Ю. са обвинени и в това, че на 25.04.2017 г. в гр. Русе и землищата на селата Червена вода и Николово, обл.Русе, в съучастие, като извършители, се заканили с убийство на С. Б. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

 

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

 

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

 

 

Връзки с обществеността,                                                                                       28 юни 2019 г.

 

082/881-332;    0878405223

 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.