!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   courtruse@gmail.com  Пресслужба:   courtruse.press@gmail.com
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане

наказателни дела в периода

24– 28 юни 2019 г.

 

 

 

24 юни 2019 г. (понеделник)

НОХД № 139/2017 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Д. К., Д. Д. К. и Н. Р.

Повдигнатото на подсъдимия Д. К. обвинение е за това, че през периода 30.04.2006 г. – 18.01.2012 г. в гр. Русе, сам – на 12 пъти и в съучастие с Д. Д. К. – на 2 пъти, с Н. Р. – на 5 пъти и в съучастие с Д. Д. К. и Н. Р. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи - престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

На подсъдимия Д. К. е повдигнато и обвинение за това, че през периода месец септември 2011 г. – 22.02.2012 г. в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, с цел да принуди П. С. от гр. Русе да се разпореди с вещ – пари, на стойност 4 800 лева, я заплашил с увреждане на имущество – че за получаването на исканата сума от 4 800 лева ще се разпореди с нейни недвижими имоти на много по-висока стойност – дворно място и два гаража, находящи се в гр. Русе, на обща стойност 15 310 лева – престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 7 вр. ал. 1 от НК.

Със същия обвинителен акт прокуратурата е обвинила и Д. Д. К. в това, че през периода 21.04.2010 г. – 18.01.2012 г. в гр. Русе, в съучастие с Д. К. – на 2 пъти, и в съучастие с Д. К. и Н. Р. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи – престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Прокуратурата е обвинила и подсъдимия Н. Р. в това, че през периода 04.09.2008 г. – 08.09.2011 г. в гр. Русе, в съучастие с Д. К. – на 5 пъти, и в съучастие с Д. К. и Д. Д. К. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи – престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

 

НОХД № 203/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе, с който на Т. Г. е повдигнато обвинение за това, че в периода месец януари 2011г. до 30.04.2013г., в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление – общо на 26 пъти, избегнал  установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – по два закона - по ЗДДС на 24 пъти и по ЗДДФЛ на 2 пъти, дължими от ЕТ „К. Т. Г.“ – Русе, като общо дължимите от ЕТ „К. Т. Г.“ – Русе данъци по  двата закона - ЗДДС и ЗДДФЛ са в размер на 21 678, 15лв. – особено големи размери, като не издал фактури за тези плащания и не ги е отразил в счетоводните си регистри; осъществил счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство - престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.1, т.2, пр.2, т.3, т.5, пр.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

 

НОХД № 395/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе, с който на Е. Б. е повдигнато обвинение за това, че на 17.12.2018 г. в град Русе на ГКПП “Дунав мост“, без надлежно разрешение направила опит да пренесе през границата на страната – ГКПП “Дунав мост“ - Русе високорискови наркотични вещества – марихуана с нето тегло 0,7183 грама; хероин с нето тегло 5,5294 гр. и метаамфетамин с нето тегло 7,65 грама, като деянието й останало недовършено по независещи от волята й причини - престъпление по чл. 242, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал.1 НК.

На подсъдимата Е. Б. е повдигнато обвинение и за това, че на 17.12.2018 г. в град Русе на ГКПП “Дунав мост“, без надлежно разрешение държала с цел разпространение високорискови наркотични вещества - марихуана с нето тегло 0,7183 грама, хероин с нето тегло 5,5294 гр. и метаамфетамин с нето тегло 7,65 грама - престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 НК.

 

26 юни 2019 г. (сряда)

НОХД № 480/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе, с който на И. П. е повдигнато обвинение за това, че за времето от 26.03.2016г. до 27.03.2016год., в гр. Русе, след предварителен сговор с неустановено лице, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на технически средства отнел чужди движими вещи-пари в брой на обща стойност 188 385, 52 лв. от владението на Юробанк България АД-клон Русе, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай - престъпление по чл. 196а, вр.чл. 195, ал. 1, т. 3 пр. 1, т. 4 пр. 2, т.5, вр. чл. 194 ал. 1 НК.

 

НОХД № 790/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против М. С. и Р. С., на които са повдигнати по две обвинения:

На 30.08.2016 г в гр. Борово, обл. Русе, в съучастие като съизвършители влезли в чуждо жилище, като деянието е извършено нощем и от две лица - престъпление по чл. 170, ал. 2, пр. 1 и пр. 3, вр. ал. 1 НК;

На 30.08.2016 г. в гр. Борово, обл. Русе, в съучастие като съизвършители, отвлекли М. Й., като деянието е извършено от две лица - престъпление по чл. 142 ал. 2, т. 2 ,вр. ал. 1 от НК;

Освен това на М. С. са повдигнати още три обвинения за това, че:

На 30.08.2016 г. в гр. Борово, обл. Русе се заканил с убийство на Н. Й. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 НК;

На 30.08.2016 г. в гр. Борово, обл. Русе се заканил с убийство на А. А. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 НК;

На 30.08.2016 г. в гр. Борово, обл. Русе и в землището на с. Младен, обл. Габрово, в условията на повторност и в условията на продължавано престъпление, на два пъти сам и в съучастие с Р. С., като съизвършител причинил средна телесна повреда на М. Й., изразяваща се трайно затрудняване на движенията на десния горен крайник и левия горен крайник за срок повече от тридесет дни, поради напречно счупване на лакътната кост на дясната предмишница и напречно счупване на лакътната кост на  лявата предмишница - престъпление по чл. 131 ал. 1, т. 7, пр.2, вр. чл. 129, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

На обвиняемия Р. С. също са повдигнати още две обвинения за това, че:

На 30.08.2016 г. в землището на с. Младен, обл. Габрово се заканил с убийство на М. Й. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 НК;

На 30.08.2016 г. в землището на с. Младен, обл. Габрово, в съучастие с М. С., като съизвършител причинил средна телесна повреда на М. Й., изразяваща се трайно затрудняване на движенията на десния горен крайник за срок повече от тридесет дни, поради напречно счупване на лакътната кост на  дясната предмишница - престъпление по чл. 129, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК.

 

НОХД № 218/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе, с който на И. Н. е повдигнато обвинение за това, че на 08.06.2018 г., в гр.Русе в условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, издадено по реда на ЗКНВП, държал, с цел разпространение високорискови наркотични вещества – хероин и метамфетамин, всичко на обща стойност 2282,55лв., от които разпространил хероин с нето тегло 0.2198 грама на стойност 26.38 лева и съдържание на наркотично действащ компонент диацетилморфин  55 тегловни % чрез продажба на Е. Д. - престъпление по чл.354а, ал.2, изр.2, т.4 вр. ал.1, пр.4 и пр.5  от НК.

 

27 юни 2019 г. (четвъртък)

ВАНД № 392/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба на обвиняемия Р. Б. срещу решение на Районен съд – Русе, с която е признат за виновен в това, че на 03.04.2017 г. в село Пиргово, област Русе, като проявил жестокост към гръбначно животно – мъжко куче, порода болонка/пудел, на 3 години, му причинил противозаконно тежки увреждания със средство – огнестрелно оръжие-ловен автомат „Stoger-Wood MCH“, кал. 12х76, №024902, опасно за живота на хора и животни – престъпление по чл. 325б, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 (хиляда) лева.

Линк към първоинстанционното решение:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=hzHVIT5kKv0%3D

 

ВНЧХД № 401/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалби от подсъдимия С. Д. и частния тъжител З. З. срещу присъда на Районен съд – Бяла, с която С. Д. е признат за виновен в това, че на 26.12.2017г. в с.Г. А., общ.Б. причинил на З. З. лека телесна повреда, поради което и на основание чл.130, ал.2, вр. ал.1 от НК му е наложено наказание глоба в размер на 200 лв. Подсъдимият С. Д. е признат за виновен и в това, че на същата дата нанесъл обида на З. З. като  го напсувал, с което е унижил неговата чест и достойнство, поради което и на основание чл.146, ал.1 от НК му е наложено наказание глоба в размер на 1000 лв.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=QuedV%2Fg%2F%2FWM%3D

 

ВНЧХД № 408/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба от частния тъжител И. И. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която подсъдимите М. К. и Д. К. са признати за невиновни в това да са му причинили лека телесна повреда.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=lvgRq9A3S90%3D

 

ВНОХД № 283/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба на Д. К. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която за престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК (в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, извършил такова деяние) са му наложени наказания лишаване от свобода за срок от две години и шест месеца при първоначален строг режим и глоба в размер на 700 лв.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=NLjf5gdbs9o%3D

 

ВНЧХД № 347/2019 по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба на подсъдимия М. Е. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която е признат за виновен в това, че на 25.09.2018 г. в гр.Русе причинил на В. М. лека телесна повреда, поради което и на основание чл.130, ал.2 от НК вр. с и чл.78а от НК е освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв., както и да заплати на В. М. сумата от 2 000 (две хиляди) лева, представляваща обезщетение за претърпени от М. неимуществени вреди от престъплението по чл.130, ал.2 от НК, ведно със законната лихва от деня на деликта – 25.09.2018 г., до окончателното й изплащане, както и сумата от 572 лв., представляваща направените от М. разноски по делото.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=LYvaDlXShLQ%3D

 

ВНОХД № 381/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалби от подсъдимия Ю. Р. и пострадалия И. Й. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която Ю. Р. е признат за виновен в това, че на 05.06.2017г., в гр. Русе, по непредпазливост причинил на И. Й. средна телесна повреда, поради което и на основание чл.133 пр.2 от НК вр. чл.129, ал.1 НК и чл.54 от НК му е наложено наказание пробация чрез задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца при периодичност два пъти седмично, задължителни срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от една година. Подсъдимият Ю. Р. е признат за невинен в това да е извършил горното деяние умишлено, поради което и на основание чл.304 от НПК е оправдан по първоначалното обвинение по чл.129 ал.1 от НК.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=m%2BSo0yFxAPk%3D

 

ВНОХД № 383/2019 г. по описа на РОС – 11.30 часа

Делото е образувано по жалби от подсъдимите Г. М. и Х. Б. срещу присъда на Районен съд – Русе.

Г. М. е призната за виновна в това, че на 18.08.2011 г., в гр.Русе, съзнателно се ползвала от преправен официален документ, свидетелство за регистрация на моторно превозно средство- Свидетелство за регистрация част І за л.а. „Джип Гранд Чероки”, издадено на името на Г. М. на 03.02.2010 г., на който впоследствие било извършено противоправно въздействие на съдържанието, като в частта на реквизита „I”- дата на издаване на свидетелството била променена на 03.08.2011 г., като от нея за самото му съставяне /преправяне/ не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316 вр. чл.308 ал.ІІ вр. ал.І от НК и чл.54 от НК й е наложено наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца, което на основание чл.66 от НК е отложено за изпитателен срок от три години.

Със същата присъда Х. Б. е признат за виновен в това, че на 12.09.2012 г., в гр.Русе, съзнателно се ползвал от преправен официален документ- екземпляр от Приходна квитанция ГГ 11 № 30126/18.08.2011 г., съставен за „Получил” данък върху превозно моторно средство от М.С., с който се удостоверявало заплащане на 18.08.2011 г. на данък за превозно средство в размер на 25.21 лв., за лек автомобил „Джип Гранд Чероки” с рег. № Р 8938 АК, собственост на Г. М., на който било извършено противоправно въздействие на съдържанието, като годината била променена на 2012 г., собственика на автомобила- на Р.С.П. и размера на данъка на 225.21 лв., като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.305 ал.V от НПК е освободен от наказателна отговорност за извършеното по чл.316 вр. чл.308 ал.І от НК престъпление и на основание чл.78а ал.І от НК му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                                       20 юни 2019 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.