!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане

наказателни дела в периода

18 22март 2019 г.

 

 

 

18 март 2019 г. (понеделник) 

НОХД № 782/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против А. Г., който е обвинен в това, че в периода 21.12.2017год. - 26.01.2018год., в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление -на четири пъти, предложил и обещал дар - парична сума на длъжностно лице – М. А. - надзирател в Арест - Русе при Районна служба „Изпълнение на наказанията" - гр. Русе към Областна служба „Изпълнение на наказанията" - гр. Велико Търново на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията", за да не извърши действия по служба и наруши служебните си задължения - да не изпълни съобразно типовата си длъжностна характеристика основните си задължения произтичащи от т. 9 и т.20, от раздел V „Преки задължения" от длъжностна характеристика от 24.01.2017 към Заповед № 1-143/10.01.2004 за назначаване на длъжността „Надзирател" в следствен арест - Русе при 03 „Следствени арести" - Русе, изд. от Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" - т.9 „познава, изучава и прилага всички нормативни актове, документи, заповеди, инструкции, разпореждания и организационни форми, касаещи дейността му и следи за промените в тях" и т.20 „Участва в приемането на разрешените продукти, лични вещи и предмети, които задържаните лица могат да получават, ползват и държат при себе си или на определените за целта места", като в нарушение на разпоредбите на Заповед № ЛС-04-1366/16.08.2017 г., изд. от министъра на правосъдието, с която е утвърден списък на „Разрешените лични вещи, предмети и хранителни продукти, които могат да получават, ползват и държат при себе си или на определените за целта места задържаните под стража по реда на Наказателно - процесуалния кодекс и други лица, настанени в арестите", като внесе в помещенията към Арест - Русе при Районна служба „Изпълнение на наказанията" - гр. Русе предмет, невключен в посочения списък - мобилен телефон и го предаде на задържания под стража А. Г. - престъпление по чл. 304, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                                       14 март 2019 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.