!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане

наказателни дела в периода

11– 15 март 2019 г.

 

 

 

11март 2019 г. (понеделник) 

НОХД № 790/2018 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против М. С. и Р. С., на които са повдигнати по две обвинения:

На 30.08.2016 г в гр. Борово, обл. Русе, в съучастие като съизвършители влезли в чуждо жилище, като деянието е извършено нощем и от две лица - престъпление по чл. 170, ал. 2, пр. 1 и пр. 3, вр. ал. 1 НК;

На 30.08.2016 г. в гр. Борово, обл. Русе, в съучастие като съизвършители, отвлекли М. Й., като деянието е извършено от две лица - престъпление по чл. 142 ал. 2, т. 2 ,вр. ал. 1 от НК;

Освен това на М. С. са повдигнати още три обвинения за това, че:

На 30.08.2016 г. в гр. Борово, обл. Русе се заканил с убийство на Н. Й. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 НК;

На 30.08.2016 г. в гр. Борово, обл. Русе се заканил с убийство на А. А. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 НК;

На 30.08.2016 г. в гр. Борово, обл. Русе и в землището на с. Младен, обл. Габрово, в условията на повторност и в условията на продължавано престъпление, на два пъти сам и в съучастие с Р. С., като съизвършител причинил средна телесна повреда на М. Й., изразяваща се трайно затрудняване на движенията на десния горен крайник и левия горен крайник за срок повече от тридесет дни, поради напречно счупване на лакътната кост на дясната предмишница и напречно счупване на лакътната кост на  лявата предмишница - престъпление по чл. 131 ал. 1, т. 7, пр.2, вр. чл. 129, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

На обвиняемия Р. С. също са повдигнати още две обвинения за това, че:

На 30.08.2016 г. в землището на с. Младен, обл. Габрово се заканил с убийство на М. Й. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 НК;

На 30.08.2016 г. в землището на с. Младен, обл. Габрово, в съучастие с М. С., като съизвършител причинил средна телесна повреда на М. Й., изразяваща се трайно затрудняване на движенията на десния горен крайник за срок повече от тридесет дни, поради напречно счупване на лакътната кост на  дясната предмишница - престъпление по чл. 129, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК.

 

НОХД № 787/2018 г. по описа на РОС – 11.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против М. С., обвинен в това, че в периода 01.07.2018 год. - 13.12.2018 год. в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление, на четири пъти, без надлежно разрешително, придобил от Р. Т., държал високо рискови наркотични вещества с цел разпространение – 2,2034 гр. марихуана, от които 0,4851 грама марихуана със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол (ТХК) – 9 тегловни процента и 1,7183 грама марихуана със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТХК – 19 тегловни процента, от които направил опит да разпространи безвъзмездно 0,4851 грама марихуана със съдържание на активен наркотично действащ компонент ТХК – 9 тегловни процента на Р. Н. - всичко с обща стойност 13,22 лева – престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 3, пр. 4 и пр. 5 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

 

13 март 2019 г. (сряда)

НОХД № 793/2018 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против З. К., обвинен в това, че на 22.06.2014г. в гр. Глоджево, обл. Русе, на третокласен път III-2003 Дряновец – Глоджево/Сеново – депо ТБО, при управление на моторно превозно средство-лек автомобил марка „Ауди 80“, нарушил правилата за движение, както следва:

по чл. 25 ал. 1 ЗДвП – като водач на пътно превозно средство, който предприел маневра - отклонил се наляво по платното за движение, в частност завил наляво за навлизане в крайпътен имот, преди да започне маневрата не се убедил, че нямало да създаде опасност за участника в движението – мотоциклет „Ямаха“, управляван от Ф. К., който минавал покрай него и извършил маневрата, като не се съобразил с неговото положение, посока и скорост на движение;

по чл. 25 ал. 2 изр. 1 ЗДвП – като водач, при извършване на маневра, която е свързана с навлизане изцяло в съседна пътна лента – при навлизане от дясна в лява пътна лента на платното за движение на третокласен път III-2003 Дряновец – Глоджево/Сеново- депо ТПО, по посока гр. Сеново, не пропуснал пътното превозно средство – мотоциклет „Ямаха“, управляван от Ф. К., което се движело по нея;

-по чл. 37 ал. 2 ЗДвП – като водач на нерелсово пътно превозно средство, завиващо наляво, за навлизане в крайпътна територия – бензиностанция, не пропуснал пътно транспортно средство – мотоциклет „Ямаха“, управляван от Ф. К., движещо се по пътя, който той напуска,

като с деянието си по непредпазливост, в условията на независимо съпричиняване, причинил смърт на другиго – Ф. К. - престъпление по чл. 343 ал. 1 б. “в“ вр. чл. 342 ал. 1 пр. 3 НК.

 

НОХД № 698/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против В. Е. за това, че на 11.09.2017г. на ПП I-5 (гр. Русе – гр. Велико Търново) , в землището на с. Полско Косово, обл. Русе в района на км.63+050, при управление на МПС – л.а. „Ауди А 6“ с рег. № *** нарушил правилата за движение по пътищата (чл.21, ал.1 и чл.40, ал.2, т.2 от ЗДвП) и по непредпазливост причинил смъртта на К. В. - престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1 НК.

 

14 март 2019 г. (четвъртък)

ВНОХД № 87/2019 по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия Р. Р. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от седем години за това, че на 06.10.2016 г. в гр.Русе, в условията на опасен рецидив, в съучастие с неустановено лице, като извършител, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, възбудил и поддържал у М. Ч. заблуждение, че се провежда полицейска операция за предотвратяване на престъпление и е необходимо да съдейства, като осигури и остави на посочени от извършителя места парични суми и с това й причинил имотна вреда в общ размер от 28 863 лева, като дееца се представил за длъжностно лице – полицай при ОДМВР – Русе – престъпление по чл. 211 вр. с чл.210, ал.1, т.1 вр. с чл.209, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=qKS88R6STtk%3D

 

ВНОХД № 119/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия Т. П. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която са му наложени наказания лишаване от свобода за срок от три години и глоба в размер на 800 лв. за това, че на 17.07.2018г. в град Русе, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 16-0319-000461/30.11.2016г. на Началник РУ към ОД МВР-Велико Търново, РУ-Полски Тръмбеш, влязло в законна сила на 01.12.2017 г., за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, извършил такова деяние, като управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Вектра“ без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство – престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=xHMkL3BwSiY%3D

 

ВНОХД № 122/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия срещу присъда на Районен съд – Русе, с която на А. А. е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца при първоначален общ режим. Престъплението е извършено на 27.01.2016 г., когато подсъдимият А. А. отнел чужди движими вещи от владението на Й. Т., всичко на обща стойност 237,00 лева, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=I1g2lcHJf30%3D

 

НОХД № 609/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе, с който И. А. е обвинен в извършване на следните престъпления:

- по чл. 151, ал. 2, т. 1, пр. 1 вр. ал. 1 вр.чл. 26, ал. 1 от НК – за това, че в периода 17.10.2017г.-19.12.2017г., в Русе, чрез използване на положение на зависимост, в качеството си на преподавател по физическо възпитание и спорт,  в условията на продължавано престъпление - на 10 (десет) пъти, извършил съвкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст - Д. Р., като извършеното не съставлява престъпление по чл. 152 НК.

- по чл. 149 ал. 5 т. 1 пр. 1 и т. 2 пр. 2 вр. ал. 2 т. 4 пр. 1 вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК – за това, че в периода м. април 2013г.-16.12.2017г. в Русе, чрез използване на положение на зависимост - в качеството си на преподавател по физическо възпитание и спорт, блудствал с две малолетни лица, както следва:

-за периода м. април 2013г.-24.08.2013г., в Русе, в условията продължавано престъпление, на неустановен брой пъти, извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст – М. Н., като я целувал, прегръщал, опипвал в областта на интимните области и поставял ръката й върху половия си член,

и

-в периода 09.06.2017г.-16.12.2017г. в Русе, в условията продължавано престъпление, на неустановен брой пъти, извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст – Д. Р., като я целувал, прегръщал, опипвал в областта на интимните области и поставял ръката й върху половия си член,

като е последвал опит за самоубийство от страна на М. Н.

 

ВНОХД № 83/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия С. Т. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години и шест месеца за това, че на 06.11.2017. в гр. Русе, по хулигански подбуди причинил средна телесна повреда на М. И., изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота – престъпление по чл. 131 ал.1 т.12 пр.1 вр. чл.129 ал.1 от НК.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=AFDgxvQaRzI%3D

 

ВНЧХД № 84/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия И. И. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която му е наложено наказание глоба в размер на 1500 лв. за това, че на 01.05.2018 г., в с. Николово, обл. Русе, причинил на М. К. лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето му, не опасно за живота – престъпление по  чл.130, ал.1 вр. чл.78а от НК.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=RhZoCDWKM30%3D

 

ВНОХД № 85/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия М. И. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години при първоначален строг режим и е приведено в изпълнение наказанието по ЧНД № 1631/2014 г. на РС-Русе в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода, за това, че през м.юли 2017 г., в землището на с.Пиргово, обл.Русе, в условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи, всичко на обща стойност 735 лева, от владението на Ц. Н., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.195 ал.1 т.3 пр.1 вр. чл.194 ал.1 от НК.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=S3j8S8I83SE%3D

 

ВНОХД № 144/2019 г. по описа на РОС – 10.30 часа

Делото е образувано по протест на Районна прокуратура – Русе срещу присъда на Районен съд – Русе, с която М. М. и М. М. са оправдани по повдигнатите им обвинения по чл.172б, ал.2,пр.2  вр. ал. 1 във вр.чл.20 ал.2 от НК (престъпление против интелектуалната собственост).

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=f%2BrIQuk6aOo%3D

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                                       07 март 2019 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.