!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане

наказателни дела в периода

0508март 2019 г.

 

 

 

05 март 2019 г. (вторник) 

НОХД № 139/2017 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Д. К., Д. Д. К. и Н. Р.

Повдигнатото на подсъдимия Д. К. обвинение е за това, че през периода 30.04.2006 г. – 18.01.2012 г. в гр. Русе, сам – на 12 пъти и в съучастие с Д. Д. К. – на 2 пъти, с Н. Р. – на 5 пъти и в съучастие с Д. Д. К. и Н. Р. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи - престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

На подсъдимия Д. К. е повдигнато и обвинение за това, че през периода месец септември 2011 г. – 22.02.2012 г. в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, с цел да принуди П. С. от гр. Русе да се разпореди с вещ – пари, на стойност 4 800 лева, я заплашил с увреждане на имущество – че за получаването на исканата сума от 4 800 лева ще се разпореди с нейни недвижими имоти на много по-висока стойност – дворно място и два гаража, находящи се в гр. Русе, на обща стойност 15 310 лева – престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 7 вр. ал. 1 от НК.

Със същия обвинителен акт прокуратурата е обвинила и Д. Д. К. в това, че през периода 21.04.2010 г. – 18.01.2012 г. в гр. Русе, в съучастие с Д. К. – на 2 пъти, и в съучастие с Д. К. и Н. Р. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи – престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Прокуратурата е обвинила и подсъдимия Н. Р. в това, че през периода 04.09.2008 г. – 08.09.2011 г. в гр. Русе, в съучастие с Д. К. – на 5 пъти, и в съучастие с Д. К. и Д. Д. К. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи – престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

 

НОХД № 750/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против К. А., който е обвинен в това, че на 20 февруари 2017 г. в гр. Русе, на бул. „България“, в района на Бензиностанция „ЛУМАКС“, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген Голф”, нарушил правилата за движение –по  чл. 20, ал. 2, изр.1 и 2 от Закона за движението по пътищата – „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с …. конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“ и  по непредпазливост, причинил смъртта на З. С. - престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК.

 

06 март 2019 г. (сряда)

НОХД № 735/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Б. А. и П. И. и Б. М., като на всеки от тях са повдигнати по две обвинения:

Първото обвинение срещу Б. А. е за това, че през периода 04.04.2018 г. - 10.04.2018 г. в гр.Русе, в съучастие с П. И. – като подбудител и помагач и Б. М. – като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М., чрез използване на неистински документ – пълномощно, на което бил придаден вид, че е подписано за упълномощител от Й. Й., с което упълномощава Б. М. да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникредит Булбанк„ АД, представяйки го пред М. Т. – консултант клиенти в банка „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Русе, да направи опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323.06 лева, налична по банкова сметка № ****, с титуляр Й. Й. в банка “УниКредит Булбанк“АД, с намерението да ги присвои, като документната измама е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца   причини - престъпление по чл. 212, ал. 5, вр. с ал. 1, пр. 2, вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и 4 от НК.

Второто обвинение срещу Б. А. е за това, че на 05.04.2018 год. в град Русе, в съучастие с П. И. – като подбудител и помагач и Б. М. – като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М. съзнателно да се ползва пред Нотариус № 357 Веселина Андреева, с район на действие Районен съд – гр.Русе, от неистински официален български документ за самоличност - лична карта № ***, издадена на името на Й. Й., като от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 5, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4  от НК.

Първото обвинение срещу П. И. е за това, че през периода 04.04.2018 г. - 10.04.2018 г. в гр.Русе, в съучастие с Б. А., като подбудител и помагач и Б. М., като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М., чрез използване на неистински документ – пълномощно, на което бил придаден вид, че е подписано за упълномощител от Й. Й., с което упълномощава Б. М. да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникредит Булбанк„ АД, представяйки го пред М. Т. – консултант клиенти в банка „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Русе, да направи опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323.06 лева, налична по банкова сметка № ****, с титуляр Й. Й. в банка “УниКредит Булбанк“ АД, с намерението да ги присвои, като документната измама е в големи размери и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца   причини - престъпление по чл. 212, ал. 4, пр. 1, вр. с ал. 1, пр. 2, вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и 4 от НК.

Второто обвинение срещу П. И. е за това, че на 05.04.2018 год. в град Русе, в съучастие с Б. А. – като подбудител и помагач и Б. М. – като извършител, подбудил и подпомогнал Б. М. съзнателно да се ползва пред Нотариус № 357 Веселина Андреева с район на действие Районен съд – гр.Русе, от неистински официален български документ за самоличност - лична карта № ***, издадена на името на Й. Й., като от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 5, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4  от НК.

Първото обвинение срещу Б. М. е за това, че през периода 04.04.2018 г. - 10.04.2018 г. в гр.Русе, в съучастие с Б. А. и П. И. – като извършител, подбуден и подпомогнат от Б. А. и П. И., чрез използване на неистински документ – пълномощно, на което бил придаден вид, че е подписано за упълномощител от Й. Й., с което упълномощава Б. М. да тегли неограничени парични суми от банковата му сметка в банка „Уникредит Булбанк„ АД, представяйки го пред М. Т. – консултант клиенти в банка „УниКредит Булбанк“ АД – Клон Русе, направил опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 213 323.06 лева, налична по банкова сметка № ***, с титуляр Й. Й. в банка “УниКредит Булбанк“АД, с намерението да ги присвои, като документната измама е в големи размери и деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини - престъпление по чл. 212, ал. 4, пр. 1, вр. с ал. 1, пр. 2 вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Второто обвинение срещу Б. М. е за това, че на 05.04.2018 год. в град Русе, в съучастие с Б. А. и П. И. – като извършител, подбуден и подпомогнат от Б. А. и П. И., съзнателно се ползвал пред Нотариус № 357 Веселина Андреева, с район на действие Районен съд – гр.Русе, от неистински официален български документ за самоличност - лична карта № ***, издадена на името на Й. Й., като от него за самото й съставяне не може да се търси наказателна отговорност и деянието е извършено с цел имотна облага - престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 5, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

07 март 2019 г. (четвъртък)

ВНОХД № 98/2019 по описа на РОС – 09.00 часа

Делото е образувано по протест срещу присъда на Районен съд – Русе, с която на Р. Р. е наложено наказание в размер на две години и осем месеца лишаване от свобода, отложено за изпитателен срок от пет години по повдигнатото му от РП – Русе обвинение за престъпление по чл. 149, ал. 2, т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (блудство).

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=7hFhngxwesA%3D

 

ВЧНД № 113/2019 г. по описа на РОС – 09.00 часа

Делото е образувано по жалба на Н. К. срещу определение на Районен съд – Русе, с което му е отказана съдебна реабилитация.

Линк към първоинстанционното определение:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=IzOuEVBRl9w%3D

 

ВНОХД № 772/2018 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалби от подсъдимия и гражданските ищци срещу присъда на Районен съд – Русе, с която на М. С. за две отделни обвинения са му наложени отделни наказания,  които са групирани и е определено едно общо най-тежкото измежду тях, а именно лишаване от свобода за срок от три години, отложено за изпитателен срок от пет години. Престъпленията са извършени на 02.05.2015 г., когато подсъдимият М. С. е нанесъл на Т. А. средна телесна повреда, а на Н. П. лека телесна повреда по хулигански подбуди. Пострадалите са обжалвали присъдените им обезщетения, а именно сумата от 7000 лв. на Т. Д. и 1000 лв. на Н. П.

 

ВНОХД № 89/2019 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия срещу присъда на Районен съд – Русе, с която на В. Н. е наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца при първоначален общ режим и е постановено изтърпяването на отложеното наказание по НОХД № 2323/2017 г. на РС-Русе лишаване от свобода за срок от единадесет месеца. Престъплението е извършено на 09.08.2018 г., когато подсъдимият В. Н. направил опит да отнеме чужди движими вещи на обща стойност 29.68 лв.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=pwrVq6vj8Hk%3D

 

ВНОХД № 35/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия Б. Ю. срещу присъда на Районен съд – Бяла, с която му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, отложено за изпитателен срок от три години за това, че на 02.07.2017 г. на тир паркинг противозаконно повредил л.а.“Рено“.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=Q1Pz53qrDX0%3D

 

ВАНД № 42/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба от обвиняемия А. Ф. срещу решение на Районен съд – Русе, с което му е наложено наказание глоба в размер на 1000 лв. за това, че през периода 26.04.2012 г. - 10.04.2014 г. в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление - на три пъти затаил истина в писмени декларации, които по силата на закон - чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се дава пред орган на властта – ТД НАП - Варна, за установяване истинността на някои обстоятелства - че извършва и друга дейност, от която реализира доходи, за която се дължат данъци, като деянието е извършено с цел да се избегне заплащането на дължими данъци- данък върху доходите на физическите лица в размер на 894,96 лева за 2011 година, 259,50 лева за 2012 година и 54,00 лева за 2013 година, всичко в общ размер 1208.46 лв..

Линк към първоинстанционното решение:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=0IpYhzmjWMY%3D

 

ВНОХД № 56/2019 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба от подсъдимия И. А. срещу присъда на Районен съд – Русе, с която му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години и четири месеца при първоначален строг режим за това, че на 06.03.2018г., в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил у Г. И. и С. И. заблуждение - че дъщеря му е претърпяла катастрофа с автомобил и спешно трябва да бъде откарана в гр. София за лечение и с това им причинил имотна вреда в размер на 1300,00 лв.

Линк към първоинстанционната присъда:

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=lPy6YCstgMA%3D

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                               28 февруари 2019 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.