!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с откритата процедура за избор на обслужваща банка, Декларацията по т. 1.10 от Методиката следва да се подаде по действащия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, а не по посочения в Методиката и отменен Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.