!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н    С Ъ Д   -   Р У С Е

 

Окръжен съд – Русе предприема стъпки за нормализиране на дейността си

 

Считано от 14.05.2020 г. в Окръжен съд – Русе се предприемат стъпки за нормализиране на дейността. Те са в изпълнение на приетите от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, с чието съдържание може да се запознаете на следния интернет адрес: http://www.vss.justice.bg/page/view/105126

С нарочна заповед на и.ф.председателя на Окръжен съд – Русе е уреден реда за достъп до Съдебната палата, деловодството, съдебните зали, начина за провеждане на открити съдебни заседания и предприетите хигиенни мерки.

Освен оставащите в сила предходни мерки от хигиенно-санитарен характер, до отпадането на противоепидемичната обстановка влизащите в сградата задължително трябва да разполагат и ползват предпазна маска.

Няма да се допускат лица с грипоподобни симптоми, като за целта ще се извършва и термометричен контрол. На входа, пред съдебните зали, деловодството и регистратурата са монтирани автоматични дезинфектатори, които също са задължителни за ползване от всички влизащи.

Асансьорът в палатата ще се ползва само в изключителни случаи.

При изчакване пред Съдебната палата, а и след влизане в нея, следва да се спазва необходимата дистанция от 1,5 метра.

Достъп до сградата ще имат всички участници в съдебния процес, само за деня и часа, за който е насрочен. Списъци на призованите за съдебни заседания лица ще се предоставят на служителите на ОЗ “Охрана“ за осъществяване на контрол на достъпа.

Забранява се достъпа до съдебните зали на лица, които не са участници в процеса, включително публика, стажанти и журналисти.

Забранява се ползването на пейки и столове в коридорите на Съдебната палата.

Определено е време за достъп до канцелариите на граждани и адвокати за справки и административни услуги, както следва: от 9.30 ч. до 11.30 ч. преди обяд и от 15.00 ч. до 16.30 ч. след обяд.

Делата ще се насрочват през по-голям интервал от време, като в тази времева пауза съдебните зали ще бъдат дезифекцирани и проветрявани.

Окръжен съд – Русе призовава съдебните книжа да се подават чрез единния портал за електронно правосъдие или чрез електронната поща, обявени на интернет страницата на съда.

За да компенсира отсъствието на представители на медиите в съдебната зала, пресслужбата ще уведомява журналистите предварително за наказателните дела, които ще се разглеждат през седмицата. Публичността на проведените заседания продължава да се осигурява и непосредствено след приключването им – с информация незабавно по телефона и с прессъобщения, които освен изпратени по и-мейл, както и досега ще се поместват на интернет страницата на съда.

Работещите в Окръжен съд - Русе призовават страните по дела, адвокатите и гражданите да проявяват търпение при необходимост от изчакване. Целта е да се положи максимална грижа както за техните здраве и живот, така и за тези на служителите на органите на съдебната власт.

 

Връзки с обществеността,                                                           19 май 2020 г.

082/881-332; 0878 405 223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.