!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н    С Ъ Д   -   Р У С Е

 

Нова заповед във връзка с удължаването на извънредното положение

 

На основание  Решение за удължаване срока на обявеното с Решение на НС от 13.03.2020 г. извънредно положение до 13.05.2020 г., обнародвано в ДВ, бр. 33 от 07.04.2020 г. и Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в ДВ, бр.34 от 09.04.2020 г. и.ф.председателят на Окръжен съд – Русе издаде Заповед № 134/14.04.2020 г., с която е разпоредено да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни, граждански и търговски дела за периода на обявеното извънредно положение, с изключение на посочените в Приложение към чл. 3, т.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13.03.2020 г. /ЗМДВИП/.

Със същата заповед е разпоредено входираните към 14.04.2020 г., както и новопостъпващите книжа, иницииращи съдебни производства да се образуват в дела съобразно вида им по реда на постъпването.  Образуването и администрирането на делата, отсрочването и насрочването им, както и  вписването на съдебните актове, обезличаването им и публикуването в интернет да се извършва при спазване на ограниченията по т.т.5,10,11 и 12 от настоящата заповед. Изготвените съдебни актове ще се вписват в деловодната програма и ще се публикуват на интернет страницата на съда, но няма да бъдат изпращани съобщения на страните.

Забранява се достъпа на граждани до Съдебната палата, както и на магистрати, държавни съдебни изпълнители и съдебни служители, с изключение на ангажираните по дежурства. Разпоредено е подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път, а справките по дела да се извършват САМО по телефоните, обявени на сайта на ОС Русе или по електронен път на обявения електронен адрес. Съдиите са задължени да работят дистанционно по обявените за решаване дела. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на посочените по-горе.

С настоящата заповед се отменят заповеди № 128/16.03.2020 г., №129/18.03.2020 г. и № 131/27.03.2020 г.

 

Връзки с обществеността,                                                         14 април 2020 г.

082/881-332; 0878 405 223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.