!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

 

Как да защитят трудовите си права научиха гимназисти

 

            Месец преди края на учебната година Х Б и ХІ Д клас от Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе в час на класа посрещнаха съдия Галина Магардичиян от Окръжен съд – Русе, която им представи темата „Сключване на трудов договор и постъпване на работа. Защита на трудовите права“, за да ги запознае с правата и задълженията им в случай, че решат да работят през лятната ваканция.

Това беше поредна среща на учениците със съдия от Русенския окръжен съд в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която цели обогатяване познанията на подрастващите за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност, повишаване степента на спазване на законите.

            В началото магистратът запозна младежите с правилата, които уреждат сключването на трудов договор, както и кои въпроси следва да бъдат задължително уредени в него. Учениците научиха основните задължения на работника и на работодателя, както и последиците от неизпълнението на тези задължения. Съдия Магардичиян обясни на аудиторията значението на понятията „трудова дисциплина“ и „дисциплинарна отговорност“, като изброи и видовете дисциплинарни наказания, които работодателят има право да наложи на работника.

Засегнат беше и въпроса за размера на работната заплата, дължимите осигурителни вноски, обезщетенията при болест и инцидент на работното място, продължителността на работното време, почивка и отпуск, прекратяване на трудовия договор.

Тъй като сред аудиторията имаше и ненавършили пълнолетие младежи, съдия Магардичиян подробно изброи и допълнителните изисквания и условия, които предвижда законодателството за постъпването им на работа и специалната закрила, която им дава законът – задължително предварително разрешение от „Инспекция по труда“, забрана за полагане на нощен труд и работа във вредни условия, ограничения в продължителността на работния ден и др.

В края на срещата магистратът отговори на поставените от учениците въпроси, а всеки младеж получи брошура, представяща съвместната Образователна програма на МОН и Висшия съдебен съвет.

 

Връзки с обществеността,                                                                                   29 май 2019 г.

082/881-332; 0878 405 223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.