С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ УВЕДОМЯВА всички, че от 29.03.2019 г. сметките на съда преминават в Райфайзенбанк (България) ЕАД, Русе.

BIC кодът на банката е: RZBBBGSF.

Бюджетната сметка на ОС-Русе за заплащане на държавни такси и други приходи е:

IBAN: BG55 RZBB 9155 3120 0646 10

Набирателната сметка на ОС-Русе за заплащане на депозитни суми за вещи лица и свидетели, парични гаранции е:

IBAN: BG68 RZBB 9155 3320 0646 02

 

29 март 2019 г.

От ръководството на ОС-Русе