!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане

наказателни дела в периода

10 14декември 2018 г.

 

 

 

10 декември 2018 г. (понеделник) 

НОХД № 139/2017 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Д. К., Д. Д. К. и Н. Р.

Повдигнатото на подсъдимия Д. К. обвинение е за това, че през периода 30.04.2006 г. – 18.01.2012 г. в гр. Русе, сам – на 12 пъти и в съучастие с Д. Д. К. – на 2 пъти, с Н. Р. – на 5 пъти и в съучастие с Д. Д. К. и Н. Р. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи - престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

На подсъдимия Д. К. е повдигнато и обвинение за това, че през периода месец септември 2011 г. – 22.02.2012 г. в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, с цел да принуди П. С. от гр. Русе да се разпореди с вещ – пари, на стойност 4 800 лева, я заплашил с увреждане на имущество – че за получаването на исканата сума от 4 800 лева ще се разпореди с нейни недвижими имоти на много по-висока стойност – дворно място и два гаража, находящи се в гр. Русе, на обща стойност 15 310 лева – престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 7 вр. ал. 1 от НК.

Със същия обвинителен акт прокуратурата е обвинила и Д. Д. К. в това, че през периода 21.04.2010 г. – 18.01.2012 г. в гр. Русе, в съучастие с Д. К. – на 2 пъти, и в съучастие с Д. К. и Н. Р. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи – престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Прокуратурата е обвинила и подсъдимия Н. Р. в това, че през периода 04.09.2008 г. – 08.09.2011 г. в гр. Русе, в съучастие с Д. К. – на 5 пъти, и в съучастие с Д. К. и Д. Д. К. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи – престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

 

12 декември 2018 г. (сряда) 

НОХД № 81/2018 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против В. Е. и С. А.

Повдигнатото на В. Е. обвинение е за това, че през периода от 01.01.2005 г. до 05.06.2009 г. в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление - на 45 пъти, като представляващ и управляващ „***” ЕООД-Русе, в съучастие със С. А., като съизвършител, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - данък добавена стойност в размер на 2 417 272,07 лева и корпоративен данък в размер на 712 601,48 лева, общо 3 129 873,55 лева, дължими от „***” ЕООД-Русе - престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, пр. 2, т. 3, пр. 2, т. 4, пр. 3, т. 5, пр. 2, т. 6, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Повдигнатото на С. А. обвинение е за това, че през периода от 01.01.2005 г. до 14.08.2009 г. в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление - на 47 пъти, като пълномощник на представляващия и управляващия „***” ЕООД-Русе - В. Е., сама и в съучастие с В. Е., като съизвършител, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - данък добавена стойност в размер на 2 420 101,92 лева и корпоративен данък в размер на 712 601,48 лева, общо 3 132 703,40 лева, дължими от „***” ЕООД-Русе - престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, пр. 2, т. 3, пр. 2, т. 4, пр. 3, т. 5, пр. 2, т. 6, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

 

НОХД № 698/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против В. Е. за това, че на 11.09.2017г. на ПП I-5 (гр. Русе – гр. Велико Търново) , в землището на с. Полско Косово, обл. Русе в района на км.63+050, при управление на МПС – л.а. „Ауди А 6“ с рег. № *** нарушил правилата за движение по пътищата (чл.21, ал.1 и чл.40, ал.2, т.2 от ЗДвП) и по непредпазливост причинил смъртта на К. В. - престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1 НК.

 

13декември 2018 г. (четвъртък)

ВНОХД № 730/2018 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба срещу присъда на Районен съд – Русе, с която Р. Р. е признат за виновен и е осъден на наказание лишаване от свобода в размер на пет години при първоначален строго режим за извършено престъпление по чл. 211, пр.2, вр. чл.210, ал.1, т.1, пр.2 и т.2, във вр. чл.209, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК (в условията на продължавано престъпление- на два пъти, като се представил за лице, което действа по поръка на властта- „следовател“ и „полицай“, с цел да набави за себе си и за другиго /неустановено по делото лице/, имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у Т.М.М. *** заблуждение- че е необходимо да окаже съдействие на Следовател за разкриване и задържане на група лица, извършваща измами, и с това му причинил имотна вреда в размер на 16 277 лева, и у Т.М.Б. ***- че е необходимо да окаже съдействие на полицейските органи за разкриване и задържане на група лица, извършваща измами, и с това й причинил имотна вреда в размер общо на 7774,98 лева- левовата равностойност на 3390 евро, 335 щ. долара, 165 лева, часовник марка „Тиссот“, алуминиева гривна, златна халка - 14 карата и златен дамски пръстен с камъни - 14 карата, всичко на обща стойност  24 051,98 лева, като измамата е извършена от две лица, сговорили се предварително за нейното извършване и представлява опасен рецидив).

 

ВНОХД № 590/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба срещу присъда на Районен съд – Русе, с която М. Б. е признат за виновен и му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 1 година при първоначален строг режим за извършено престъпление по чл.325, ал.5 вр.ал.1 НК (в условията на опасен рецидив, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото).

 

ВНОХД № 700/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по протест срещу присъда на Районен съд – Русе, с която Д. Д. е оправдан по повдигнатите му от РП – Русе обвинения за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК (управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда) и за престъпление по чл.270, ал.1 пр.1 от НК (противозаконно пречил на органи на властта).

 

ВНОХД № 701/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба срещу присъда на Районен съд – Русе, с която Т. И. е признат за виновен и му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 1 година при първоначален строг режим за извършено престъпление по чл.209, ал.1 НК (през периода 31.03.2017г. - 04.04.2017г. в гр.Русе, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал у Б.Н. заблуждение, че ще му закупи и достави лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 200 – комби“, с което му причинил имотна вреда в размер на 3950 лева).

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                                             06 декември 2018 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.