!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане

наказателни дела в периода

03 07 декември 2018 г.

 

 

 

03 декември 2018 г. (понеделник) 

НОХД № 457/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа (разпоредително заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе, с който на В. Б. е повдигнато обвинение за това, че на 16.02.2017 г. в гр. Русе,като непълнолетна, но след като могла да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, отнела чужди движими вещи – 1 бр. портмоне, парична сума в размер на 60 лева, 1 бр.дебитна карта на „Societe Generale Експересбанк“, 1 бр. дебитна карта на „Инвестбанк“, 1 бр. дебитна карта на „Банка ДСК“, 1 бр. дебитна карта на „Първа инвестиционна банка“, лична и здравна карта на името на Й. Д., всичко на обща стойност 63 лева от владението на Й. Д. от гр. Русе,без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194, ал.1 ,вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК.

На В. Б. е повдигнато и обвинение, за това, че на 16.02.2017г. в гр. Русе като непълнолетна, но след като могла да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си,в условията на продължавано престъпление – на 20 /двадесет/ пъти използвала платежни инструменти – дебитна карта с № *** ,с издател банка „Първа инвестиционна банка“ АД, дебитна карта с №*** ,с издател „Инвестбанк“АД, банкова карта с № ******, с издател банка „Сосиете Женерал Експресбанк“АД и банкова карта с № ****** ,с издател банка „Банка ДСК“ ЕАД  и четирите на името на Й. Д. от гр. Русе без съгласието на титуляра им Й. Д., с която получила и сумата от 800,00 лева, като деянието не съставлява по-тежко престъпление - престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал.1 ,вр. чл. 63, ал.1, т. 3 от НК.

 

НОХД № 723/2018 г. по описа на РОС – 14.00 часа (споразумение)

Делото е образувано по внесено от Окръжна прокуратура – Русе споразумение за прекратяване на наказателното производство по отношение на Д. С. за извършени две престъпления:

1. За времето от 31.07.2018г. до 03.08.2018год. в гр. Русе, сам и в съучастие с Л. К., като извършител, без надлежно разрешително на 31.07.2018год. държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 2/два/ броя сухи стръкове марихуана с нето тегло 278 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,5 тегловни процента, на обща стойност 1 668,00 лева и на 03.08.2018год. държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - марихуана с нето тегло 0,0904 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8 тегловни процента на стойност 0,54 лева - престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

2. През периода месец май 2018г. до 31.07.2018г. в гр. Русе, в съучастие с Л. К., като извършител засял и до 31.07.2018г. отглеждал общо 4/четири/ броя растения от рода на конопа, както следва: 1/един/ брой растение от рода на конопа, а именно коноп /марихуана/ с нето тегло 453 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,1 тегловни процента, на стойност 2 718,00 лева и 3/три/ броя растения от рода на конопа, а именно коноп /марихуана/ с нето тегло 540 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 9 тегловни процента, на стойност 3 240,00 лева, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, а именно чл. 27, ал. 1, който гласи: "Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растения от рода на конопа /канабис/ със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета" - престъпление по чл. 354в, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Страните са постигнали споразумение на Д. С. за престъплението чл. 354а, ал. 1, пр. 4 вр. чл. 20, ал. 2 от НК на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да се определи наказание: лишаване от свобода за срок от 9 м./девет месеца/, както и кумулативно предвидено наказание „глоба“ в размер на 5 000 лева /пет хиляди лева/. За престъплението по чл. чл. 354в, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание: лишаване от свобода за срок от 6 месеца /шест месеца/, като не се налага предвиденото кумулативно наказание „глоба“. На основание чл. 381, ал. 8 от НПК, вр.чл. 23 от НК на Д. С. се групират гореопределените наказания, като се НАЛАГА  най тежкото от тях – ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 61, т. 3 от ЗИНЗС се постановява така определеното наказание лишаване от свобода да се изтърпи в Затворническо общежитие от открит тип при първоначален Общ режим, като се налага и кумулативно предвиденото наказание „глоба“ в размер на 5 000 лева /пет хиляди лева/ за престъплението по чл. 354а, ал. 1, пр. 4, вр.чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 59, ал. 2,вр.ал. 1 от НК се приспада времето през което Д. С. е бил задържан, считано от 03.08.2018г.

 

04 декември 2018 г. (вторник) 

НОХД № 472/2018 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе, с който на Й. Й. е повдигнато обвинение за това, че на 13.07.2007г. в гр.Русе, като  управляващ и представляващ  „К.” ЕООД - гр.Русе, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения  – Данък върху добавената стойност в размер на 111 326,17 лева, дължими от „К.” ЕООД - гр.Русе, като потвърдил неистина в подадена справка-декларация за ДДС, използвал документи с невярно съдържание и приспаднал неследващ се данъчен кредит в горепосочения размер  за данъчен период м.Юни 2007 г., като данъчните задължения са в особено големи размери  - престъпление по чл.255, ал.3 вр. ал.1, т.2, пр.1, т.6  и т.7 от НК.

 

06 декември 2018 г. (четвъртък)

ВНОХД № 705/2018 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба срещу присъда на Районен съд – Русе, с която Т. П. е призната за виновна и е осъдена на наказание лишаване от свобода в размер на една година и четири месеца с тригодишен изпитателен срок за извършено престъпление по чл. 286, ал. 1 от НК (пред надлежен орган на властта – прокурор от Окръжна прокуратура гр.Русе, в подадена от нея жалба, набедила А. Х. и А. С. в престъпление по чл.115, вр. чл.18, ал.1 от НК – опит за убийство на Т. П., като знаела, че А. Х. и А. С. са невинни).

 

ВНОХД № 712/2018 г. по описа на РОС – 09.30 часа

Делото е образувано по жалба срещу присъда на Районен съд – Бяла, с която Д. Д. е признат за виновен и е осъден на наказание лишаване от свобода в размер на две години и четири месеца с четиригодишен изпитателен срок за извършено престъпление по чл. 149, ал. 2, т. 4 вр.ал. 1, пр. 1 вр.чл. 26, ал. 1 от НК (блудство).

 

ВНОХД № 686/2017 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по жалба срещу присъда на Районен съд – Русе, с която Д. О. е признат за виновен и е осъден на наказание лишаване от свобода в размер на две години при първоначален строг режим за извършено престъпление по чл. 144, ал. 3, пр. 1 вр.ал. 1 от НК (закана с убийство).

 

ВАНД № 696/2018 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по протест срещу решение на Районен съд – Русе, с което Ц. С. е признат за невиновен и е оправдан по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 131, ал. 1, т. 12 вр.чл. 130, ал. 2 от НК (причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди).

 

ВНОХД № 524/2018 г. по описа на РОС – 11.00 часа

Делото е образувано по протест срещу присъда на Районен съд – Русе, с която А. К. е оправдан по повдигнатото му от РП – Русе обвинение за престъпление по чл.216 ал.5 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.142 ал.2 т.6 НК (противозаконно унищожаване на чужда движима вещ).

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Настоящият бюлетин съдържа информация само за част от насрочените за разглеждане пред Окръжен съд – Русе дела за посочения времеви период.

 

Връзки с обществеността,                                                                                             29 ноември 2018 г.

082/881-332;    0878405223

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.