О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Бюлетин на предстоящи за разглеждане

наказателни дела за периода

18 – 29 декември 2017 г.

 

18 декември 2017 г. (понеделник) 

НОХД № 629/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на прокуратурата против Г. Е. (роден 1982 г.) и И. П. (роден 1975 г.).

Подсъдимият Г. Е. е обвинен в това, че през периода от 27.06.2012 г. до 25.06.2014 г. в гр. Русе, като управляващ и представляващ юридическо лице, в подадени до Община Русе декларации, приложени към оферта за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване”, представил неверни сведения (че оборотът на дружеството от стоките, които са предмет на поръчка за 2009 г., е в размер на 311 045.89 лева и че през 2009 г. е изпълнил договор за доставка на ел.материали, като доставил на „***” ЕООД – гр. Свищов стоки на стойност 311 045.89 лева; че оборотът на дружеството от стоките, които са предмет на поръчка за 2010 г. е в размер на 138 638.21 лева и че през 2010 г. е изпълнил договор за доставка на офис и интериорно оборудване, като доставил на „***“ ЕООД- гр. Шумен стоки на стойност 138 638.21 лева), за да получи средства от Европейски фонд за регионално развитие, предоставен от Европейския съюз на българската държава по оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., като деецът получил средства в размер на 594 115.60 лева - престъпление по чл. 248а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 1, вр. ал. 2, пр. 1 от НК.

Повдигнатото на подсъдимия И. П. обвинение е за това, че на 20.06.2012 г. в гр. Русе, като управляващ и представляващ юридическо лице в подадени до Община Русе декларации, приложени към оферта за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване“, представил неверни сведения (че оборотът на дружеството от стоките, които са предмет на поръчка от 2009 г. е в размер на 14 166.67 лева и че през 2009 г. е изпълнил договор, като изпълнил СМР и доставил на ЕТ „***“ – гр. Русе стоки на стойност 14 166.67 лева; че оборотът на дружеството от стоките, които са предмет на поръчка за 2010 г., е в размер на 170 000 лева и че през 2010 г. е изпълнил договор за доставка, като доставил на „***“ ЕООД – гр. Русе стоки на стойност 170 000 лева; че оборотът на дружеството от стоките, които са предмет на поръчка за 2011 г., е в размер на 487 500 лева и че през 2011 г. е изпълнил договор за доставка на пространствено оборудване, като доставил на „***“ ЕАД – гр. Русе стоки на стойност 487 500 лева), за да получи средства от Европейски фонд за регионално развитие, предоставен от Европейския съюз на българската държава по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. - престъпление по чл. 248а, ал. 3, пр. 1, вр. ал. 2, пр. 1 от НК.

 

НОХД № 317/2017 г. по описа на РОС – 9.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Русенска окръжна прокуратура против П. Д. (роден 1953 г.), поданик на Кралство Великобритания, обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост при управление на моторно превозно средство.

Повдигнатото на подсъдимия обвинение е за това, че на 20.10.2015 г. в с. С., обл. Русе при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата:

- чл. 5, ал. 2 от Закон за движение по пътищата – „Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства“;

- чл. 20, ал. 2 от Закон за движение по пътищата – „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“,

при което по непредпазливост причинил смъртта на Г. В., като след деянието избягал от местопроизшествието – престъпление по чл. 343, ал. 3 вр. ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК.

 

НОХД № 674/2017 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Д. М. (роден 1969 г.), А. Ю. (роден 1983 г.), М. Ю. (роден 1985 г.) и Г. Д. (роден 1984 г.).

Прокуратурата е обвинила четиримата подсъдими в това, че на 25.04.2017 г. в гр. Русе и землищата на селата Червена вода и Николово, обл. Русе, отвлекли С. Б., като деянието е извършено от две или повече лица и е извършено по опасен за здравето на отвлечения начин - престъпление по чл. 142, ал. 3, т. 4, пр. 2 вр. ал. 2, т. 2 вр. ал. 1 от НК.

Прокуратурата е обвинила подсъдимите А. Ю. и М. Ю. и в това, че на 25.04.2017 г. в гр. Русе и землищата на селата Червена вода и Николово, обл.Русе в съучастие, като извършители, причинили на С. Б. средна телесна повреда, изразяваща се в счупвания на 9-11-то ребра в дясно, довела до трайно затрудняване на движенията на снагата, за срок повече от 30 дни - престъпление по чл. 129, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Подсъдимите А. Ю. и М. Ю. са обвинени и в това, че на 25.04.2017 г. в гр. Русе и землищата на селата Червена вода и Николово, обл.Русе, в съучастие, като извършители, се заканили с убийство на С. Б. и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144, ал.3  вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

 

 

19 декември 2017 г. (вторник) 

НОХД № 252/2017 г. по описа на РОС – 9.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Е. Т. (роден 1960 г.) и С. В. (роден 1967 г.), обвинени в извършване на банкови сделки по занятие без съответно разрешение и пране на пари.

Повдигнатото от прокуратурата обвинение срещу подсъдимия Е. Т. е за това, че за периода от 07.06.2000 г. до 20.12.2016 г. в гр. Русе, гр. Пловдив, гр. Шумен, гр. Габрово и в гр. Кубрат, област Разград, сам и подпомогнат от С. В. от гр. Русе, без съответно разрешение (лиценз, издаден от БНБ), извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 1, ал. 1 и ал. 4 от Закона за банките /отм./ и чл. 2, ал. 1 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 г./, за които се изисква такова разрешение, като:

- извършил привличане на средства под формата на влогове /депозити/ от лицето О. Е., турски гражданин, сключвайки 249 договора за парични заеми /в периода 23.06.2002 г. – 30.12.2007 г./ в общ размер на 1 827 791.50 лева;               

- предоставил кредити на множество лица,

като с дейността са причинени значителни вреди в общ размер на 393 364.66 лв. и са получени значителни неправомерни доходи в общ размер на 406 152.96 лева – престъпление по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Подсъдимия Е. Т. е обвинен и в това, че в периода от 29.11.2005 г. до 17.04.2007 г. в гр. Русе сам и след предварителен сговор със С. В. от гр. Русе, повече от два пъти – пет пъти, извършил сделки с имущества и прикривал действителните права върху тях, като знаел, че имуществата са придобити чрез тежко умишлено престъпление по чл. 252, ал. 2 от НК и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително - престъпление по чл. 253, ал. 4 вр. ал. 3, т. 1 и т. 2 вр. ал. 1 от НК.

Със същия обвинителен акт прокуратурата е обвинила подсъдимия С. В. в това, че за периода от 13.11.2003 г. до 27.02.2012 г. в град Русе, подпомогнал Е. Т. от гр. Русе, без съответно разрешение (лиценз, издаден от БНБ), да извършва по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 1, ал. 1 и ал. 4 от Закона за банките /отм./ и чл. 2, ал. 1 от Закона за кредитните институции /в сила от 01.01.2007 г./, за които се изисква такова разрешение - да предостави кредити на множество лица, като с дейността са причинени значителни вреди в общ размер на 315 888.75 лева и са получени значителни неправомерни доходи в общ размер на 323 749.65 лева – престъпление по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК.

Подсъдимият С. В. е обвинен и в това, че в периода от 31.03.2005 г. до 24.02.2011 г. в гр. Русе сам и след предварителен сговор с Е. Т. от гр. Русе, повече от два пъти – шест пъти, извършил сделки с имущества и прикривал действителните права върху тях, като знаел, че имуществата са придобити чрез тежко умишлено престъпление по чл. 252, ал. 2 от НК и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително - престъпление по чл. 253, ал. 4 вр. ал. 3, т. 1 и т. 2 вр. ал.1 от НК.

 

Делото е насрочено за 19.12.2017 г. (вторник) от 9.00 часа, за 20.12.2017 г. (сряда) от 9.00 часа и за 21.12.2017 г. (четвъртък) от 13.00 часа.

 

НОХД № 672/2017 г. по описа на РОС – 9.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Г. И. (роден 1988 г.), обвинен в опит за грабеж.

Повдигнатото на подсъдимия обвинение е за това, че на 21.05.2016 г., в гр. Русе, в съучастие с В. Г., като извършител, направил опит да отнеме чужди движими вещи – парична сума в размер на 1270,75 лева и мъжка кожена чантичка, с намиращите се в нея вещи на стойност 32,10 лева - всичко на обща стойност 1302,85 лева, от владението на Д. П., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и деянието е придружено с причиняване на средна телесна повреда на Д. П., изразяваща се в счупване на коронката на първи горен десен зъб, под нивото на венеца; счупвания на емайла на коронката на втори горен десен и първи горен ляв зъби; изкълчване на първи горен ляв и първи горен десен зъби; контузия на втори горен десен и втори горен ляв зъби; кръвонасядания на лицето; охлузвания на полулигавицата на горната устна; кръвонасядане на лигавицата на горната устна; оток на горната устна; крънонасядания и охлузвания на лявото бедро и флегмон на горната устна, наложил оперативна интервенция, което довело до увреждане на зъби, което затруднява дъвченето и говоренето, което следва да се приравни на медико-биологичния признак – „.... избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето и говоренето” и деянието останало недовършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 3, пр. 2, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.

 

НОХД № 741/2017 г. по описа на РОС – 9.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Х. М., А. С. и В. Г., обвинени в лишаване от живот при професионална непредпазливост.

Повдигнатото на подсъдимия Х. М. обвинениее за това, че на 23.03.2015 г. в гр. Русе, при условията на независимо съпричиняване с В. Г. и А. С., в качеството си на работодател – управител, изпълнителен директор на „П.“ ЕООД, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – осигуряване на безопасността на работещите в склад за метали, закрито хале, стопанисвано от „П.“ ЕООД, осигуряващи извършване на товаро-разтоварни работи, както и безопасната експлоатация на челен товарач – мотокар, при извършване на товаро-разтоварни работи и маневри в същото хале - като не осигурил здравословни и безопасни условия на труд на Д. П., не осигурил ефективен контрол върху извършваната работа от наетите работещи в склад за метали, осигуряващи извършването на товаро-разтоварни работи, нарушил нормативни изисквания, като не изпълнил задълженията си като работодател и не непредприел всички необходими мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и с това причинил смъртта на Д. П. - престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.

Повдигнатото на подсъдимия А. С.  обвинение е за това, че на 23.03.2015 г. в гр. Русе, при условията на независимо съпричиняване с В. Г. и Х. М., в качеството си на „инспектор здраве и безопасност на работата“ в „Б.“ ООД, на когото е възложено от управителя на „Б.“ ООД, съгласно длъжностна характеристика да изпълнява поетите от „Б.“ ООД задължения по Договор за поръчка, сключен между „П.“ ЕООД и „Б.“ ООД за предоставяне на услуги във връзка със безопасност при работа, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – осигуряване на безопасността на работещите в склад за метали, закрито хале, стопанисвано от „П.“ ЕООД, осигуряващи извършване на товаро-разтоварни работи, както и безопасната експлоатация на челен товарач - мотокар при извършване на товаро-разтоварни работи и маневри в същото хале, нарушил задълженията си по длъжностна характеристика и с това причинил смъртта на Д. П. - престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.

Повдигнатото на подсъдимия В. Г. обвинение е за това, че на 23.03.2015 год. в гр. Русе, при условията на независимо съпричиняване с А. С. и Х. М., в качеството си на „водач мотокар“ в „П.“ ЕООД, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – експлоатация на челен товарач - мотокар, в това число извършване на товаро-разтоварни работи и маневри в склад за метали, закрито хале, стопанисвано от „П.“ ЕООД, при извършване на маневра с товар не се огледал и проследил движението на намиращите се на мястото на товарене лица, с което не проявил нужната предпазливост по отношение на намиращият се в близост до машината Д. П. и не му осигурил нужната безопасност и с това причинил смъртта на Д. П. - престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.

 

 

20 декември 2017 г. (сряда) 

НОХД № 737/2017 г. по описа на РОС – 9.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Е. М., обвинена в грабеж, поради това че на 23.01.2017 г. в с. Б., обл. Русе, в условията на опасен рецидив отнела чужди движими вещи – петдесет лева, от владението на Р. А., с намерение противозаконно да ги присвои като употребила за това сила - престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4 вр. чл. 198, ал. 1 от НК.

 

НОХД № 731/2017 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Е. Б. (роден 1993 г.), обвинен в това, че на 28.05.2016 г., на път III – с. Николово, обл. Русе – с. Червена вода, обл. Русе, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, нарушил правилата за движение (чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП), като по непредпазливост допуснал причиняването на средна телесна повреда на две лица - на П. С. и на С. И., и на 30.05.2016 г. смъртта на едно лице - Е. Ю. - престъпление по чл. 343, ал. 4 вр. ал. 3, б. „б“, вр. ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК.

 

 

21 декември 2017 г. (четвъртък) 

ВНОХД № 749/2017 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по протест на прокуратурата срещу присъда на Районен съд – Русе, с която М. Б. е оправдан по повдигнати обвинения за извършени престъпления по чл. 325, ал. 5 вр. ал. 1 от НК (извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото в условията на опасен рецидив) и по чл. 216, ал. 1 от НК (противозаконно повреждане на чужда движима вещ).

 

ВАНД № 758/2017 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по протест на прокуратурата срещу присъда на Районен съд – Русе, с която Е. И. е оправдан по повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 274а, ал. 1 от НК (държане на формено облекло със служебни знаци и надписи в нарушение на Закона за Министерството на вътрешните работи).

 

ВНОХД № 774/2017 г. по описа на РОС – 10.30 часа

Делото е образувано по жалба на служебния защитник на подсъдимия Д. Д. срещу присъда на Русенския районен съд, с която подсъдимият е осъден за извършени престъпления по чл. 279, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК (опит за незаконно преминаване през границата) и по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (съзнателно ползване на преправен официален български документ за самоличност).

 

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

 

Връзки с обществеността,                                                                                                 14 декември 2017 г.

082/881-332

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.