!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Р У С Е

Седмичен бюлетин

на предстоящи за разглеждане наказателни дела

11 – 15 декември 2017 г.

 

11 декември 2017 г. (понеделник) 

НОХД № 595/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа

Окръжна прокуратура – Русе е обвинила С. С. (роден на 1993 г.) в отвличане, престъпление по транспорта и опит за убийство.

Повдигнатите на подсъдимия обвинения са за това, че:

- на 09.06.2015 г. в гр. Търговище, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил на стойност 2 000 лв., от владението на М. М. (родена 1992 г.) без нейно съгласие с намерение да го ползва, ползвал го, вследствие на което последвала повреда на превозното средство и то било изоставено без надзор в с. ***, обл. Русенска, като за отнемането на превозното средство е употребена сила - престъпление по чл. 346, ал. 5 вр. ал. 2, пр. 1 и пр. 2 вр. ал. 1 от НК;

- на 09.06.2015 г. в гр. Търговище отвлякъл Н. Р. (родена 1991 г.) - престъпление по чл. 142, ал. 1 от НК;

- на 10.06.2015 г. в с. ***, обл. Русенска, направил опит умишлено да умъртви Н. Р. (родена 1991 г.), като деянието останало недовършено по независещи от дееца причини - престъпление по чл. 115, вр. с чл. 18, ал. 1 от НК.

 

13 декември 2017 г. (сряда) 

НОХД № 395/2017 г. по описа на РОС – 10.00 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против С. С. (роден 1968 г.), обвинен в лишаване от живот при професионална непредпазливост.

Повдигнатото на подсъдимия С. С. обвинение е за това, че за периода от 09.03.2007 г. до 08.06.2012 г. включително, в гр. Русе, в качеството на управител на „***” ООД - Русе, поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свързана с производство на смазочни материали в химическата промишленост от посоченото дружество, нарушил разпоредбите на: чл. 4 ал. 1, чл. 5 ал. 2, чл. 8 ал. 1, чл. 14 ал. 1 и 2 и чл. 16 ал. 1 т. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 4 ал. 1, чл. 5 ал. 1, чл. 6, чл. 8 ал. 1 и чл. 11 ал. 1 от Наредба № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера; чл. 120, чл. 129, чл. 165 ал. 2 и чл. 175 ал. 1 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 5, чл. 32, чл. 34, чл. 45, чл. 51 и чл. 55 от Наредба № Із-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите /отменена, в сила от 21.10.2011 г. до 28.10.2014 г./; чл. 71, ал. 1 от Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация /в сила от 07.12.2004 г., издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр. 107 от 07.12.2004 г., отм. ДВ. бр.81 от 18.10.2011 г./; чл. 67, ал. 1 от Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /изм./; Инструкция за безопасна работа с продукта n-Хексан на основание чл. 101, ал. 2 от Наредба № 7 на МТСП за МЗ от 23.09.1999 г., с което причинил на 30.07.2012 г. в гр. Русе смърт на Д. С. (родена 1953 г.) - престъпление по чл. 123,  ал. 1 от НК.

 

14 декември 2017 г. (четвъртък) 

НОХД № 139/2017 г. по описа на РОС –9.30 часа

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Д. К. (роден на 1953 г.), Д. Д. К. (роден на 1977 г.) и Н. Р. (роден на 1980 г.).

Повдигнатото на подсъдимия Д. К. обвинение е за това, че през периода 30.04.2006 г. – 18.01.2012 г. в гр. Русе, сам – на 12 пъти и в съучастие с Д. Д. К. – на 2 пъти, с Н. Р. – на 5 пъти и в съучастие с Д. Д. К. и Н. Р. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение по чл. 11, ал. 1 от Закона за банките (обв. ДВ бр. 52/1997 г., в сила до 01.01.2007 г.) и чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции (обн. ДВ бр. 59/21.07.2006 г.) извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи - престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

На подсъдимия Д. К. е повдигнато и обвинение за това, че през периода месец септември 2011 г. – 22.02.2012 г. в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, с цел да принуди П. С. от гр. Русе да се разпореди с вещ – пари, на стойност 4 800 лева, я заплашил с увреждане на имущество – че за получаването на исканата сума от 4 800 лева ще се разпореди с нейни недвижими имоти на много по-висока стойност – дворно място и два гаража, находящи се в гр. Русе, на обща стойност 15 310 лева – престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 7 вр. ал. 1 от НК.

Със същия обвинителен акт прокуратурата е обвинила и Д. Д. К. в това, че през периода 21.04.2010 г. – 18.01.2012 г. в гр. Русе, в съучастие с Д. К. – на 2 пъти, и в съучастие с Д. К. и Н. Р. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции (обн. ДВ бр. 59/21.07.2006 г.) извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи – престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Прокуратурата е обвинила и подсъдимия Н. Р. в това, че през периода 04.09.2008 г. – 08.09.2011 г. в гр. Русе, в съучастие с Д. К. – на 5 пъти, и в съучастие с Д. К. и Д. Д. К. – 1 път, като извършител, без съответното разрешение по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции (обн. ДВ бр. 59/21.07.2006 г.) извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение – предоставял кредити (заеми) в български лева срещу лихва, като с тази дейност причинил на други лица значителни вреди и получил значителни неправомерни доходи – престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

 

Делото е насрочено за 14.12.2017 г. (четвъртък) от 9.30 часа и за 15.12.2017 г. (петък) от 9.30 часа.

 

 

 

 

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

 

Връзки с обществеността,                                                                                                       8 декември 2017 г.

082/881-332

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.