О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – РУСЕ
 
Седмичен бюлетин
на предстоящи за разглеждане наказателни дела
30 януари – 3 февруари 2017 г.
 
 
30 януари 2017 г. (понеделник) 
 
НОХД № 731/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против А.Р. (родена 1986 г.), обвинена в това, че за периода 18.05.2016 г. - 23.05.2016 г. включително, в гр. Борово, гр. Бяла и гр. Русе, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление - на 7 пъти, използвала платежен инструмент - дебитна карта, без съгласието на титуляря Ю.И., и по този начин получила сумата от 2 400 лева - престъпление по чл. 249, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
Със същия обвинителен акт подсъдимата е обвинена и в извършване на престъпление по чл. 207 от НК, поради това, че на 18.05.2016 г. в с. Брестовица, обл. Русе намерила чужда движима вещ – банкнота с номинал от 50 лева и дебитна карта, издадена на името на Ю.И., и в продължение на една седмица не съобщила за нея на собственика й или на властта.
 
 
1 февруари 2017 г. (сряда) 
 
НОХД № 629/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на прокуратурата против Г.Е. (роден 1982 г.) и И.П. (роден 1975 г.).
Подсъдимият Г.Е. е обвинен в това, че през периода от 27.06.2012 г. до 25.06.2014 г. в гр. Русе, като управляващ и представляващ юридическо лице, в подадени до Община Русе декларации, приложени към оферта за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване”, представил неверни сведения (че оборотът на дружеството от стоките, които са предмет на поръчка за 2009 г., е в размер на 311 045.89 лева и че през 2009 г. е изпълнил договор от 20.02.2009 г. за доставка на ел.материали, като доставил на „***” ЕООД – гр. Свищов стоки на стойност 311 045.89 лева; че оборотът на дружеството от стоките, които са предмет на поръчка за 2010 г. е в размер на 138 638.21 лева и че през 2010 г. е изпълнил договор от 03.06.2010 г. за доставка на офис и интериорно оборудване, като доставил на „***“ ЕООД- гр. Шумен стоки на стойност 138 638.21 лева), за да получи средства от Европейски фонд за регионално развитие, предоставен от Европейския съюз на българската държава по оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., като деецът получил средства в размер на 594 115.60 лева - престъпление по чл. 248а, ал. 5, вр. с ал. 3, пр. 1, вр. с ал. 2, пр. 1 от НК.
Повдигнатото на подсъдимия И.П. обвинение е за това, че на 20.06.2012 г. в гр. Русе, като управляващ и представляващ юридическо лице в подадени до Община Русе декларации, приложени към оферта за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване“, представил неверни сведения (че оборотът на дружеството от стоките, които са предмет на поръчка от 2009 г. е в размер на 14 166.67 лв. и че през 2009 г. е изпълнил договор от 05.09.2009 г., като изпълнил СМР и доставил на ЕТ „***“ – гр. Русе стоки на стойност 14 166.67 лв.; че оборотът на дружеството от стоките, които са предмет на поръчка за 2010 г., е в размер на 170 000 лева и че през 2010 г. е изпълнил договор за доставка, като доставил на „***“ ЕООД – гр. Русе стоки на стойност 170 000 лева; че оборотът на дружеството от стоките, които са предмет на поръчка за 2011 г., е в размер на 487 500 лева и че през 2011 г. е изпълнил договор за доставка на пространствено оборудване, като доставил на „***“ ЕАД – гр. Русе стоки на стойност 487 500 лева), за да получи средства от Европейски фонд за регионално развитие, предоставен от Европейския съюз на българската държава по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. - престъпление по чл. 248а, ал. 3, пр. 1, вр. ал. 2, пр. 1 от НК.
 
Делото е насрочено за 1.2.2017 г. от 9.30 часа и за 2.2.2017 г. от 10.00 часа.
 
  
НОХД № 410/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Д.Д. (роден 1935 г.), обвинен в извършване на престъпление по чл. 252 ал. 2 пр. 1 и 2 вр. чл. 252 ал. 1 от НКизвършване по занятие на банкови сделки без съответното разрешение.
Подсъдимият Д.Д. е обвинен в това, че за периода от 26.11.2004 г. до 7.03.2014 г. в гр. Русе, без съответно разрешение (лиценз), което се изисква по силата на чл. 11 ал. 1 от Закон за банките (обн. в ДВ бр.52/1997 г., в сила до 1.01.2007 г.) и по чл. 13 ал. 1 от Закона за кредитните институции (обн. в ДВ бр.59/21.1.2006 г.), извършил по занятие банкови сделки - предоставил парични средства под формата на кредити (заеми) в българска и чужда валута на физически и юридически лица със задължение за тях при връщане на заема да заплащат и съответната начислена от него лихва върху предоставената сума, както следва:
- за периода от 26.11.2004 г. до 2006 г. предоставил в гр. Русе на И.Д. от град Пловдив – заем в общ размер на 27 600 лева срещу 1.5% месечна лихва, обезпечен с ипотека на недвижим имот, погасен с връщане на пари от продажба на недвижим имот - магазин, като получил доход от начислената лихва в размер на 9 784.00 лева;
- за периода от 13.09.2006 г. до 28.09.2011 г. предоставил на ТПКИ“***“ гр. Русе заем в общ размер на 26 000 лева срещу 1.5% месечна лихва, погасен с връщане на пари, като получил доход от начислената лихва в размер на 5 941.65 лева;
- за периода от 2007 г. до 2012 г., на неустановени дати и месеци, предоставил на Ц.Г. от гр. Русе, заем в общ размер на 10 460 лева срещу 1.2% месечна лихва, погасяван с връщане на пари, като получил доход от начислената лихва в размер на 1 838 лева;
- през 2007 г., на неустановени дати, предоставил на М.Г. от гр. Русе заем в общ размер на 17 000 щатски долара срещу 1.8% месечна лихва, обезпечен с налагане на възбрана на недвижими имоти, погасен с връщане на пари и публична продажба от ЧСИ на недвижим имот със сгради, като получил за периода от 2007 г. до 7.03.2014 г. доход от начислената лихва в размер на 21 293.03 лева;
- за периода от 10.01.2008 г. до 11.11.2010 г., предоставил на С.М. от гр. Русе заем в общ размер на 24 120 лева срещу 2% месечна лихва, погасен с връщане на пари, като получил за периода от 2008 г. до 11.11.2010 г. доход от начислената лихва в размер на 4 120 лева. 
Според държавното обвинение с тази дейност подсъдимият е причинил значителни имуществени вреди от надплатени суми и публична продажба на недвижимо имущество на обща стойност, както следва: на И.Д. - 9 784 лева; на ТПКИ “***“ гр. Русе – 5 941.65 лева; на Ц.Г. - 1 838 лева; на М.Г. - 91 635.03 лева (21 293.03 лева от лихви и пазарната цена на публично продадения имот – 70 342 лева) и на С.М. – 4 120 лева, и е получил значителни неправомерни доходи в размер на 42 976.68 лева
 
  
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
Връзки с обществеността,                                                                                                            27 януари 2017 г. 
082/881-332
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.