О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – РУСЕ
 
Седмичен бюлетин
на предстоящи за разглеждане наказателни дела
23 – 27 януари 2017 г.
 
 
23 януари 2017 г. (понеделник) 
 
НОХД № 524/2015 г. по описа на РОС – 9.00 часа
Окръжна прокуратура – Русе е внесла обвинителен акт против П.М. (роден 1969 г.) и Н.Л. (роден 1977 г.), обвинени в извършване на убийство.
Повдигнатото на двамата подсъдими обвинение е за това, че на 25.06.2012 г. в землището на с. Николово, обл. Русе в съизвършителство умишлено умъртвили Я.Н. от гр. Русе, като убийството е извършено с користна цел, по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост.
Въз основа на внесения обвинителен акт било образувано НОХД № 629/2013 г. по описа на Окръжен съд – Русе, приключило с осъдителна присъда, с която подсъдимите били признати за виновни и осъдени, като на П.М съдът наложил наказание „доживотен затвор“, а на Н.Л. – двадесет години „лишаване от свобода“. Така постановената присъда била протестирана и обжалвана. С решение по ВНОХД № 191/2015 г. Апелативен съд – Варна отменил първоинстанционната присъда и върнал делото за ново разглеждане от друг състав, с оглед на което е образувано настоящото НОХД № 524/2015 г. по описа на РОС.
 
НОХД № 722/2016 г. по описа на РОС – 14.00 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Ц.К. (роден 1946 г.), обвинен в това, че на 12.09.2015 г. в гр. Русе, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата (чл. 20, ал. 2, изр. 2 от ЗДвП и чл. 116 от ЗДвП), при което по непредпазливост причинил смъртта на Д.Д. на 81 години, като деецът избягал от местопроизшествието - престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 5, б. “б“, пр. 1 вр. с ал. 1, б. "в" вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК.
 
 
 
25 януари 2017 г. (сряда) 
 
НАХД № 726/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
Делото е образувано по внесено от прокуратурата предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание ʺглобаʺ по реда на чл. 78а от НК на А.Г. (роден 1967 г.).
На А.Г. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 255, ал. 4 вр. ал. 1, т. 2, пр.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК за това, че в периода 11.12.2013 г. – 13.03.2014 г. в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, в качеството си на пълномощник на ʺХ.ʺ ЕООД избегнал установяване на данъчни задължения в особено големи размери – 43 453,60 лева, като потвърдил неистина в подадени справки–декларации, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд данъчното задължение било внесено в бюджета заедно с лихвите.
 
 
26 януари 2017 г. (четвъртък) 
 
ВНОХД № 13/2017 г. по описа на РОС – 9.30 часа
Делото е образувано по протест на прокуратурата срещу присъда на Русенския районен съд, постановена по НОХД № 1681/2016 г. по описа на съда.
С първоинстанционната присъда съдът признал подсъдимата К.С. (родена 1970 г.) за невинна в това, че на 11.09.2013 г. в землището на гр. Мартен, обл. Русе, противозаконно присвоила чужди движими вещи - полуремарке РАNАV NS 1 36 с рег. номер ***, полуремарке РАNАV NS 1 36 с рег. номер ***, ремарке МЕGА MNW с рег. номер *** и влекач IVECO STRALIS с рег. номер ***, всичко на обща стойност 138 315, 64 лв. - големи размери, собственост на „***” ЕАД - Клон Русе, които владеела, поради което и на основание чл. 304 от НПК я оправдал по обвинението по чл. 206, ал. З, пр. 1 вр. ал. 1 от НК.
 
 
ВНОХД № 691/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
Делото е образувано по въззивна жалба на подсъдимия Б.В. срещу присъда на Русенския районен съд по НОХД № 1868/2016 г. по описа на съда.
С присъдата районният съд е признал подсъдимия Б.В. (роден на 1956 г.) за виновен в това, че на 22.02.2013 г. в гр. Русе съзнателно се ползвал от неистински частен документ - разходен касов ордер от 04.03.2012 г., неистински в частта на подписа за „получил сумата“ да е положен от лицето С.Я., като за самото съставяне на документа от подсъдимия не може да се търси наказателна отговорност. За извършеното престъпление и на основание чл. 316 във вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК съдът наложил наказание “лишаване от свобода” за срок от шест месеца, изтърпяването на което отложил с изпитателен срок от три години.
Подсъдимият е осъден да заплати и направените в хода на досъдебното производство разноски.
 
 
ВНОХД № 717/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
С присъда по НОХД № 2380/2015 г. Русенският районен съд е признал подсъдимия Е.К. (роден 1992 г.) за виновен в това, че на 31.08.2014 г. в гр. Русе, по хулигански подбуди причинил лека телесна повреда на М.Б. от гр. Русе, изразяваща се във временно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 12 вр. чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК му наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца.
Със същата присъда подсъдимият Е.К. е признат за виновен и в това, че на 31.08.2014 г. в гр. Русе, в съучастие с К.К. от гр.Русе и И.И. от гр. Русе, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - псувал, ритал оградната мрежа на площадката за разходка на кучета, предизвикал побой и нанасял удари на М.Б. от гр. Русе, поради което и на основание чл. 325, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца и наказание „обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез прочитане на присъдата по Общинско радио гр. Русе.
На основание чл. 23 от НК районният съд групирал наказанията и наложил общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, към което присъединил наказанието „обществено порицание“. На основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът отложил изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от три години.
Със същата присъда Русенският районен съд признал подсъдимият К.К. (роден 1990 г.) за виновен в това, че на 31.08.2014 г. в гр. Русе, в съучастие с Е.К. от гр. Русе и И.И. от гр. Русе, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - нападнал с твърд предмет и нанасял удари на М.Б. от гр. Русе, поради което и на основание чл. 305, ал. 5 от НПК вр. чл. 78а от НК го освободил от наказателна отговорност за извършеното по чл. 325, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК престъпление, като му наложил административно наказание „глоба“ в размер на три хиляди лева.
С постановената по делото присъда съдът признал за виновен и подсъдимия И.И. (роден 1993 г.) за това, че на 31.08.2014 г. в гр. Русе, в съучастие с Е.К. от гр. Русе и К.К. от гр. Русе, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - нападнал и нанасял удари на М.Б. от гр. Русе, поради което и на основание чл. 325, ал. 1 от НК вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 54 от НК му наложил наказание „обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез прочитане на присъдата по Общинско радио гр. Русе, както и наказание „пробация“ при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от десет месеца; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца; сто и петдесет часа безвъзмезден труд в полза на обществото.
Тримата подсъдими са осъдени да заплатят и направените по делото разноски.
Срещу присъдата на Русенския районен съд подсъдимият И.И. и подсъдимият Е.М. подали въззивни жалби чрез упълномощените си защитници, въз основа на които било образувано ВНОХД № 321/2016 г. по описа на Окръжен съд – Русе, приключило с нова присъда от 23.06.2016 г.
Окръжният съд отменил присъдата на Районен съд - Русе в частта, с която подсъдимият Е.К. бил признат за виновен и осъден за престъплението по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 1 от НК и го оправдал по това обвинение. Първоинстанционната присъдата била изменена и в частта относно обвинението по чл. 325, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК за подсъдимия Е.К., като същият бил оправдан по обвинението за извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и показващи явно неуважение към обществото.
Присъдата на районния съд била изменена и в частта относно размера на административното наказание, наложено на подсъдимия К.К., което било намалено на 1 500 лв. и в частта относно наказанието ʺпробацияʺ, наложено на подсъдимия И.И., което било намалено по размер от десет на шест месеца, а мярката ʺбезвъзмезден труд в полза на обществотоʺ и наказанието ʺобществено порицаниеʺ били отменени.
Срещу присъда на Русенски окръжен съд бил подаден касационен протест и било образувано НД № 927/2016 г. по описа на Върховния касационен съд. С решение от 21.12.2016 г. ВКС отменил въззивната присъда на Окръжен съд – Русе по ВНОХД № 321/2016 г. в частта, с която подсъдимият Е.К. е признат за невиновен и оправдан по обвинението за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 вр. чл. 130, ал. 1 от НК и върнал делото в тази му част за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, с оглед на което е образувано настоящото НОХД № 717/2016 г. по описа на Окръжен съд – Русе.
 
 
ВНОХД № 729/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
Делото е образувано по протест на прокуратурата срещу присъда на Русенския районен съд по НОХД № 2141/2016 г., с която подсъдимият Р.И. (роден 1990 г.) е признат за виновен в това, че на 25.06.2016 г. в град Русе, без надлежно разрешително, издадено по реда на ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество - 3.1310 грама кокаин, на стойност от 250.48 лева. Съдът счел, че случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1, вр. с чл. 78а, ал. 1 от НК, освободил подсъдимия от наказателна отговорност и му наложил административно наказание „глоба“ в размер на хиляда лева.
 
 
 
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
Връзки с обществеността,                                                                                                   20 януари 2017 г. 
082/881-332
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.