!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д - Р У С Е
 
Седмичен бюлетин 
на предстоящи за разглеждане наказателни дела 
16 – 20 януари 2017 г.
 
16 януари 2017 г. (понеделник)  
 
НОХД № 581/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Е.С.Я. (роден 1966 г.), обвинен в извършване на опит за грабеж.
Повдигнатото на подсъдимия обвинение е за това, че на 16.08.2016 година в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, направил опит да отнеме чужди движими вещи – парична сума в брой, на стойност 200 лв., от владението на М.М.М. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и деянието останало недовършено поради независещи от дееца причини, като същото е придружено с причиняване на средна телесна повреда на М.М.М., изразяваща се в счупване на лява раменна кост в близкия край, довело до трайно затрудняване на движенията на ляв горен крайник за срок повече от тридесет дни – престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 3 и т. 4 вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.
 
 
НОХД № 713/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против П.С.И. (роден 1987 г.), обвинен в използване на платежен инструмент без съгласието на титуляря.
Повдигнатото на подсъдимия обвинение е за това, че на 07.10.2015 г. в с. Иваново, обл. Русе и в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление - на три пъти, използвал платежен инструмент - банкова карта, издадена на името на Т.И.И., без съгласието на титуляря - престъпление по чл. 249, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 от НК.
 
 
 
18 януари 2017 г. (сряда)  
 
НОХД № 719/2016 г. по описа на РОС – 9.00 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Д.И.М. (родена 1967 г.), Т.И.Й. (родена 1968 г.) и Т.И.С. (роден 1956 г.).
На тримата подсъдими е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 196а, вр. с чл. 195, ал. 1, т. 5 и т. 10 пр. 3, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, тъй като на неустановени дати през периода началото на 2008 г. – 03.10.2013 г. в гр. Бяла, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление – на неустановен брой пъти, след предварителен сговор, в немаловажен случай, отнели чужди движими вещи - музейни експонати, включени в основния и в научно-спомагателния фонд на Музей “Освободителна война“ – гр. Бяла, обл. Русе, на обща стойност 467 334.90 лв., от владението на Община Бяла, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят. За подсъдимите Д.И.М. и Т.И.Й. е налице и квалифициращото обстоятелство по чл. 195, ал. 1, т. 6 от НК – „кражба, извършена от длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение“.
С обвинителния акт на подсъдимия Т.И.С. е повдигнато и обвинение за извършено престъпление по чл. 278, ал. 6, пр. 2 и 3 от НК, тъй като на 11.08.2014 г. в гр. Ямбол, държал повече от три археологически обекта, представляващи движими културни ценности и национално богатство, а именно: сребърна монета, антониниан, Римска империя, император Филип І, 244-249 г.; сребърна монета, антониниан, Римска империя, император Филип І, Рим, 248-249 г.; сребърна монета, антониниан, Римска империя, императрица Херения Етрусцила, Рим, 249-251 г.; монета от медна сплав, Римска империя, цезар Константин ІІ, Константинопол, 326-330 г.; монета от медна сплав, Римска империя, император Константин І, Хераклея, 324-330 г.; монета от медна сплав, Римска империя, цезар Константин ІІ, Хераклея, 324-330 г.; монета от медна сплав, Македония,Филип ІІ, неизвестна монетарница, 359-336 г. пр.н.е.; сребърна монета, денар, Римска империя, император Хадриан, Рим, 128 г. – всички на обща стойност 429 лв.
 
 
НОХД № 731/2016 г. по описа на РОС – 9.00 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против А.В.Р. (родена 1986 г.), обвинена в това, че за периода 18.05.2016 г. - 23.05.2016 г. включително, в гр. Борово, гр. Бяла и гр. Русе, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление - на 7 пъти, използвала платежен инструмент - дебитна карта, без съгласието на титуляря Ю.Н.И., и по този начин получила сумата от 2 400 лв. - престъпление по чл. 249, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
Със същия обвинителен акт подсъдимата е обвинена в извършване на престъпление по чл. 207 от НК, поради това, че на 18.05.2016 г. в с. Брестовица, обл. Русе намерила чужда движима вещ – банкнота с номинал от 50 лв. и дебитна карта, издадена на името на Ю.Н.И., и в продължение на една седмица не съобщила за нея на собственика й или на властта.
 
 
 
19 януари 2017 г. (четвъртък)  
 
ВНОХД № 732/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа
Делото е образувано по въззивна жалба на подсъдимия Р.К.Р. (роден 1969 г.) срещу осъдителна присъда на Русенския районен съд, постановена по НОХД № 2182/2016 г. по описа на съда. 
С първоинстанционната присъда съдът признал подсъдимия Р.К.Р. за виновен в това, че на 01.06.2016 година в гр. Русе, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство - прашка и дървена стълба, отнел чужди движими вещи – 11 бр. кутии цигари марка „Средец“, 22 бр. кутии цигари марка „Уинстън XS“, 12 бр. кутии цигари марка „Парламент“, 12 бр. кутии цигари марка „Давидоф“, 6 бр. кутии цигари марка „Уинстън 80“, 7 бр. кутии цигари марка „Ротманс 80“, 15 бр. кутии цигари марка „ LD слим“, 4 бр. кутии цигари марка „Уинстън“, 5 бр. кутии цигари марка  „Карелия слим“, 5 бр. кутии цигари марка „LD 100“, 5 бр. кутии цигари марка „Виктори 100“, 6 бр. кутии цигари марка “Виктори код“, 8 бр. кутии цигари марка „Дънхил“, 5 бр. кутии цигари марка „ Ротманс“, 5 бр. кутии цигари марка  „Ева“, 8 бр. кутии цигари марка „Марлборо тач“, 6 бр. кутии цигари марка „Мерилин 100“, 10 бр. кутии цигари марка “Карелия 100“, 10 бр. кутии цигари марка “LM 100 син“, 15 бр. кутии цигари марка „Кинг 100“ - всичко на обща стойност от 855.50 лв., от владението на „А.“ ЕООД – Русе, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1 и т. 4, пр. 2, вр. чл. 194, ал.1 от НК и чл. 373 ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 1, вр.чл. 54 от НК, го осъдил на ефективно лишаване от свобода за срок от две години и осем месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затворническо заведение от закрит тип. На основание чл. 59 от НК съдът приспаднал периода на предварително задържане на подсъдимия, считано от 06.06.2016 г.
С първоинстанционната присъда районният съд отнел в полза на държавата вещите, които принадлежат на виновния и са послужили за извършване на престъплението, както и тези които са предмет на престъплението, а именно – 2 бр. картонени кутии без капак, 2 бр. метални сачми, 1 бр. метална прашка, натривки с кафеникаво червеникава течност, които на основание чл.128 от ПАС като вещи без пазарна стойност да бъдат унищожени след влизане на присъдата в сила. 
Подсъдимият е осъден да заплати и направените на досъдебното производство разноски в размер на 608.08 лв.
 
  
ВНОХД № 665/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
Делото е образувано по въззивна жалба на подсъдимия Н.Я.Н. (роден 1973 г.) срещу осъдителна присъда по НОХД № 1975/2016 г. по описа на Русенския районен съд. 
Първоинстанционният съд е признал подсъдимия за виновен в това, че на 16.09.2016 г. в гр. Русе, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда - 2.27 на хиляда, установено по надлежния ред (по реда на Наредба № 30/27.06.2001 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства), след като бил осъден с влязла в сила присъда (Присъда № 141 от 16.07.2014 г. по НОХД № 1402/2014 г. по описа на Районен съд - гр.Русе, в сила от 26.09.2014 г.), за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК. За така извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК районният съд наложил на подсъдимия Н.Я.Н. наказание лишаване от свобода за срок от две години, което да бъде изтърпяно в затворническо заведение от закрит тип при първоначален строг режим. 
Със същата присъда на подсъдимия са наложено и кумулативно предвидените наказания – глоба, в размер на осемстотин лева, и лишаване от право да управлява МПС за срок от три години, от които следва да бъде приспаднато времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право - считано от 16.09.2016 г.
 
 
ВНОХД № 700/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
Делото е образувано по подадена от подсъдимия П.Н.Н. чрез защитника му въззивна жалба срещу присъда по НОХД № 1360/2016 г. по описа на Районен съд – Русе.
С постановена на 13.10.2016 г. присъда подсъдимият П.Н.Н. (роден 1993 г.) е признат за виновен в това, че на 22.03.2015 година в град Русе, след предварителен сговор със С.К.И., с цел да набави за себе си и за С.К.И. имотна облага, възбудили заблуждение у И.Т.М. от гр. Русе, че ще му доставят и продадат предварително поръчано от сина му количество от 200 литра дизелово гориво за сумата от 315 лв. и с това му причинили имотна вреда в размер на 315 лв., като измамата е извършена от две лица, сговорили се предварително за нейното извършване, поради което и на основание чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 209, ал. 1 и чл.54 от НК, го осъдили на ефективно наказание лишаване от свобода за срок от една година, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 59, ал. 1 от НК съдът приспаднал времето, през което подсъдимият е бил задържан, считано от 25.03.2016 година. 
На основание чл. 68, ал. 1 от НК районният съд привел в изпълнение отложеното наказание от осем месеца лишаване от свобода, наложено по НОХД № 179/2014 година по описа на Районен съд - Варна.
С първоинстанционната присъда подсъдимият е осъден да заплати и направените по делото разноски в размер на 511.98 лв. по сметка на ОДМВР – Русе и 60 лв. по сметка на Районен съд – Русе.
 
 
 
Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
Връзки с обществеността,                                                                                           13 януари 2017 г.
082/881-332
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.