!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д - РУСЕ
 
Седмичен бюлетин 
на предстоящи за разглеждане наказателни дела 
28 ноември – 2 декември 2016 г.
 
1 декември 2016 г. (четвъртък)  
 
ВНАХД № 594/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
Делото е образувано по въззивни жалби на обвиняемите М.Й.С. (родена през 1964 г.) и Я.Р.А. (роден 1984 г.), подадени срещу решение по НАХД № 104/2016 г. по описа на Районен съд- Бяла за причиняване на лека телесна повреда на длъжностно лице по повод изпълнение на службата му.
Първоинстнационният съд е признал всеки един от обвиняемите М.Й.С. и Я.Р.А. за виновен в това, че на 01.09.2014 г. в село Волово, област Русе, в съучастие като извършител, причинил на П.Х.П., в качеството му на длъжностно лице – Председател на ***, по повод изпълнение на службата му, лека телесна повреда, изразяваща се в охлузвания на дясната мишница, лакетна става и предмишница, охлузване на дясна предкитка, повърхностно нараняване на нокетна плочка на трети пръст на дясната ръка, кръвонасядания на гръдния кош, охлузване на гърба, охлузване и кръвонасядане в лява тазобедрена област, довели до болка и страдание, без разстройство на здравето. За така извършеното престъпление по чл.131 ал.1 т.1 вр.чл.130 ал.2 вр.чл.20 ал.2 НК, на основание чл.78а ал.1 НК съдът освободил всеки един от обвиняемите от наказателна отговорност и им наложил административно наказание глоба в размер на по хиляда лева.
Със същото решение обвиняемите са осъдени да заплатят направените в хода на досъдебното производство разноски в общ размер на 115,00 лева и 35.74 лева - разноски в хода на съдебното следствие.
 
 
ВНОХД № 596/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа 
Делото е образувано по въззивна жалба на подсъдимия Д.А.А. срещу осъдителна присъда на Русенския районен съд по НОХД № 1071/2016 г., с която са наложени наказания за кражба
Районният съд е признал подсъдимия М.И.М. (роден 1999 г.) за виновен в това, че в периода 29.10.2013 - 02.04.2014 г. в гр. Ветово, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление - на девет пъти, след предварителен сговор със З.А.З., П.М.Т., А.В.Я., Д.А.А., като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, използване на техническо средство и специален начин - ловкост, отнел чужди движими вещи на обща стойност 911,89 лв. от владението на Б.Ш.Х., С.Х.Б., ОЗД "Щ." при Община Ветово, „М.“ при Община Ветово, А.Б.Б., М.Х.М., „П." ЕООД гр. Ветово, Р.А.С., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3, т.4 пр.2 и пр.3 и т.5 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.63 ал.1 т.3 вр.чл.26 ал.1 от НК и чл.54 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, което на основание чл.58а ал.1 от НК намалил с 1/3, като определил за окончателно изтърпяване наказание лишаване от свобода за срок от една година, изпълнението на което на основание чл.69 вр.чл.66 от НК отложил за срок от три години.
Със същата присъда съдът признал подсъдимия П.М.Т. (роден 1997 г.) за виновен в това, че през периода 29.10.2013 - 12.01.2014 г., в гр. Ветово, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление - на осем пъти, след предварителен сговор със З.А.З., М.И.М., А.В.Я., Д.А.А., К.Г.Я. и М.Н.Х., като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, използване на техническо средство и специален начин — ловкост, отнел чужди движими вещи обща стойност 884,89 лв. от владението на Б.Ш.Х., С.Х.Б., ОЗД „Щ.” при Община Ветово, „М.“ при Община Ветово, А.Б.Б., М.Х.М., Община Ветово и „П." ЕООД гр. Ветово, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание  чл.195 ал.1 т.3, т.4 пр.2 и пр.3 и т.5 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.63 ал.1 т.3 вр.чл.26 ал.1 от НК и чл.54 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, което на основание чл.58а ал.1 от НК намалил с 1/3, като определил за окончателно изтърпяване наказание лишаване от свобода за срок една година, изпълнението на което на основание чл.69 вр.чл.66 от НК отложил за срок от три години.
Районният съд признал подсъдимия А.В.Я. (роден 1999 г.) за виновен в това, че през периода 08.12.2013 - 30.01.2014 г., в гр. Ветово, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление - на три пъти, след предварителен сговор с М.И.М., П.М.Т., К.Г.Я. и М.Н. Х., като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на извършеното деяние и е могъл да ръководи постъпките си, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, използване на техническо средство отнел чужди движими вещи на обща стойност 504,80 лв. от владението на Б.Ш.Х., Община Ветово, „П." ЕООД гр. Ветово, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3, т.4, т.5 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.63 ал.1 т.3 вр.чл.26 ал.1 от НК и чл.54 от НК му наложил наказание девет месеца лишаване от свобода, което на основание чл.58а ал.1 от НК намалил с 1/3, като определил за окончателно изтърпяване наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което на основание чл.69 вр.чл.66 от НК отложил за срок от три години.
Съдът признал подс.З.А.З. (роден 1997 г.) за виновен в това, че през периода 29.10.2013 - 27.12.2013 г., в гр. Ветово, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление - на пет пъти, след предварителен сговор с П.М.Т., М.И.М. и Д.А.А., като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, използване на техническо средство и специален начин - ловкост, отнел чужди движими вещи на обща стойност 372,09 лв. от владението на С.Х.Б., ОЗД"Щ." при Община Ветово, „М.“ при Община Ветово, А.Б.Б., М.Х.М., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3, т.4 пр.2 и пр.3 и т.5 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.63 ал.1 т.3 вр.чл.26 ал. 1 от НК и чл.54 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от една година, което на основание чл.58а ал.1 от НК намалил с 1/3, като определил за окончателно изтърпяване наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца, изпълнението на което на основание чл.69 вр.чл.66 от НК отложил за срок от три години.
Районният съд признал подсъдимия Д.А.А. (роден 1997 г.) за виновен в това, че през периода 29.10.2013 - 27.12.2013 г., в гр. Ветово, обл. Русе, в условията на продължавано престъпление - на три пъти, след предварителен сговор със З.А.З., М.И.М. и П.М.Т., като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот и използване на техническо средство, отнел чужди движими вещи на обща стойност 277,59 лв. от владението на С.Х.Б., ОЗД "Щ." при Община Ветово, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3, т.4 пр.2 и т.5 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.63 ал.1 т.3 вр.чл.26 ал.1 от НК и чл.54 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца, което на основание чл.58а ал.1 от НК намалил с 1/3, като определил за окончателно изтърпяване наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което на основание чл.69 вр.чл.66 от НК отложил за срок от три години.
Районният съд признал подсъдимия М.Н.Х. (роден 1995 г.) за виновен в това, че през периода 08.12.2013 - 09.12.2013 г., в гр. Ветово, обл. Русе, след предварителен сговор с А.В.Я., К.Г.Я. и П.М.Т., в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнел чужди движими вещи обща стойност 200 лв. от владението на Община Ветово, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3 и т.5 вр.чл.194 ал.1 от НК и чл.58а ал.4 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което на основание чл.66 от НК отложил за срок от три години.
Със същата присъда съдът признал подсъдимия К.Г.Я. (роден 1994 г.) за виновен в това, че през периода 08.12.2013 - 09.12.2013 г., в гр. Ветово, обл. Русе, след предварителен сговор с А.В.Я., М.Н.Х. и П.М.Т., в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот отнел чужди движими вещи на обща стойност 200 лв. от владението на Община Ветово, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3, т.5 вр.чл.194 ал.1 от НК и чл.58а ал.4 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което на основание чл.66 от НК отложил за срок от три години.
С първоинстанционната присъда подсъдимите са осъдени да заплатят и направените в хода на досъдебното производство разноски.
 
 
ВНАХД № 600/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
Делото е образувано по въззивна жалба на обвиняемите С.Г.С. (роден през 1974 г.) и И.Г.С. (родена през 1979 г.) срещу решение по НАХД № 1448/2016 г. по описа на Районен съд-Русе.
Районният съд признал всеки от обвиняемите поотделно за виновен в това, че на 31.03.2010 г., в гр.Русе, като управляващ и представляващ търговско дружество „П.“ АД, в 30 – дневен срок от спиране на плащанията по изискуемо и ликвидно парично задължение по търговска сделка към „Райфайзенбанк България” ЕАД-София, представляващо задължение по Договор за револвиращ банков кредит от 05.04.2007 г., в размер на 1 500 000 евро, не поискал от съда- Окръжен съд гр.Русе, да открие производство по несъстоятелност, поради което и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК  вр.чл.78а от НК освободил всеки един от тях от наказателна отговорност за извършеното по чл.227б ал.2 пр.1 вр.ал.1 от НК престъпление, като им наложил административно наказание глоба в размер на по хиляда лева.
 
 
ВНОХД № 493/2016 г. по описа на РОС – 10.30 часа 
Делото е образувано по протест на прокуратурата и въззивни жалби на подсъдимата С.Г.И. и на гражданския ищец Д.К.Н., подадени против присъда по НОХД № 301/2015 г. по описа на Беленският районен съд.
Първоинстнационният съд е признал подсъдимата С.Г.И. (родена 1984 г.) за невиновна в това, че в периода от 18.02.2013 г. до 21.02.2013 г. в град Борово, обл. Русе и гр. Бяла, обл. Русе в условията на опасен рецидив, с цел да набави на себе си и за Н.М.М. имотна облага, възбудила и поддържала заблуждение у Д.К.Н. че Договор за револвиращ заем № ….. между него и „П.” ЕООД не е одобрен и няма да получи искания размер, а посочената в договора банкова сметка ще бъде използвана за превод на парична сума на Н.М.М. и с това му причинила имотна вреда в размер на 3300 лв., поради което и на основание чл.304 от НПК я оправдал по обвинението по чл.211 ал.1 пр.3 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б.„б” НК (измама)
Подсъдимата е призната за невиновна в това, че през периода 18.02.2013 г. до 21.02.2013 г. в гр.Борово, обл.Русе сама е съставила неистински частен договор за револвиращ заем № ….., в частта на който е бил придаден вид, че представлява писмено волеизявление на солидарния длъжник – В.В.В., за отпускане на револвиращ заем в размер на 3350 лева от „П.” ЕООД гр. София на клиента Д.К.Н. и го употребила за да докаже, че съществува правото на Д.К.Н. да получи револвиращ заем в размер на 3350 лева от „П.” ЕООД гр. София, поради което и на основание чл.304 от НПК я оправдал по обвинението по чл.309 ал.1 НК (документно престъпление).
Подсъдимата С.Г.И. е призната за виновна в това, че в периода 18.02.2013 г. до 21.02.2013 г. в гр.Борово, обл. Русе съзнателно се ползвала от неистински частен документ - договор за револвиращ заем № ……, в частта на който е бил придаден вид, че представлява писмено волеизявление на солидарния длъжник – В.В.В., за отпускане на револвиращ заем в размер на 3350 лева от „П.” ЕООД гр. София на клиента Д.К.Н. и го употребила за да докаже, че съществува правото на Д.К.Н. да получи револвиращ заем в размер на 3350 лева от „П.” ЕООД гр. София, като за съставянето на документа не може да й се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316 вр.чл.309 ал.1 вр.чл.36 и чл.54 от НК й наложил наказание лишаване от свобода в размер на една година, което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален строг режим.
Предявеният от Д.К.Н. граждански иск срещу подсъдимата С.Г.И. за сумата от 3 350 лв., представляващи обезщетение за претърпените от него имуществени вреди от престъплението по чл.211 ал.1 пр.3 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б.„б” НК, Беленският районен съд отхвърлил като неоснователен. 
 
ВНОХД № 593/2016 г. по описа на РОС – 10.30 часа 
Делото е образувано по протест на прокуратурата срещу присъда на Русенския районен съд по НОХД № 714/2016 г., с която съдът е признал подсъдимия А.Г.А. (роден 1992 г.) за невинен в това, че на 12.03.2016 год., в гр.Ветово, обл.Русе, е управлявал моторно превозно средство — лек автомобил, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда – 1,91 на хиляда, установено по надлежния ред (Наредба № 30/27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства), след като е осъден с влязла в сила на 19.02.2016 г. присъда по НОХД № 171/2016 г. по описа на Районен съд – гр.Разград за деяние по чл.343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК го оправдал по обвинението по чл. 343б ал.2 от НК.
 
 
2 декември 2016 г. (петък)  
 
НОХД № 581/2016 г. по описа на РОС – 09.30 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Е.С.Я. (роден 1966 г.), обвинен в извършване на грабеж.
Повдигнатото на подсъдимия обвинение е за това, че на 16.08.2016 год. в гр. Русе, в условията на опасен рецидив, направил опит да отнеме чужди движими вещи – парична сума в брой на стойност 200 лв., от владението на М.М.М. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и деянието останало недовършено поради независещи от дееца причини, като същото е придружено с причиняване на средна телесна повреда на М.М.М., изразяваща се в счупване на лява раменна кост в близкия край, довело до трайно затрудняване на движенията на ляв горен крайник за срок повече от тридесет дни – престъпление по чл.199 ал.1 т.3 и т.4 вр.чл.198 ал.1 вр.чл.18 ал.1 от НК.
 
 
 
  
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
Връзки с обществеността,                                                                                           25 ноември 2016 г.
082/881-332
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.