!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

След триинстанционно производство приключи казуса за имотна измама
с участието на действащ русенски адвокат 
и бивш председател на ОИК-Русе
 
През 2014 г. Окръжна прокуратура – Русе повдига обвинение срещу подсъдимите В.М., А.А. и П.П. за извършени престъпления по чл.316 вр.чл.308 ал.3 вр.ал.2 вр.ал.1 от НК (съзнателно ползване от неистински официален документ), по чл.309 ал.1 от НК (съставяне на неистински частни документи и последваща употреба), за извършена имотна измама и за пране на пари, като в участието на последните две престъпления е обвинен и подс.И.И. – действащ русенски адвокат и бивш председател на Общинска избирателна комисия-Русе.
Въз основа на обвинителния акт е образувано наказателно производство в Окръжен съд – Русе, в рамките на което е безспорно установено, че в периода 27.03.2009 г. – 02.06.2009 г. подсъдимите В.М. и А.А подбудили и подпомогнали подс.П.П. пет пъти съзнателно да се ползва от фалшив документ за самоличност, както и да състави и да се ползва от неистински частни документи. В същия период тримата заедно с подсъдимия И.И. извършили и измама с цел да набавят за себе си облага, като възбудили и поддържали заблуждение у М.Р., че подс.П.П. е лицето В.И.Г. и като собственик му прехвърля собствеността на апартамент в гр.Русе, за който лицето М.Р. превел по банков път сума в размер на 34 000 евро. 
С присъда от 25.03.2015 г. Окръжен съд – Русе признава подсъдимите за виновни и ги осъжда. За извършените престъпления на подсъдимите В.М. и А.А. е определено общо наказание от по шест години ефективно лишаване от свобода за всеки от тях, както и глоба в размер на по 15 000 лева за всеки, на подс.П.П. – общо наказание от пет години ефективно лишаване от свобода и глоба в размер на 10 000 лева, а на подс.И.И. – общо наказание седем години ефективно лишаване от свобода, глоба в размер на 17 000 лева и лишаване от право да упражнява професия, за заемането на която се изисква юридическо образование, за срок от седем години. Русенският окръжен съд е осъдил солидарно четиримата подсъдими да заплатят равностойността на липсващия предмет на престъплението „пране на пари“ в размер на 66 302.64 лева.
След подадени жалби и от четиримата подсъдими, e образувано въззивно производство в Апелативен съд – Велико Търново. Апелативният съд изменя първоинстанционната присъда като оправдава подсъдимите В.М., А.А. и П.П. само по обвинението, че са съучастници в престъплението „пране на пари“, и приема, че това престъпление е извършено еднолично от подсъдимия И.И. 
Срещу въззивното решение са подадени касационен протест от прокуратурата и касационни жалби от подсъдимите. На 14.09.2016 г. Върховният касационен съд постановява окончателно решение, в което е приел, че няма допуснати процесуални нарушения и че присъдата на първоинстационния съд и решението на въззивната инстанция са правилни и законосъобразни по отношение на документните престъпления и имотната измама и ги потвърждава в тази част. По отношение на престъплението „пране на пари“ Върховният касационен съд приема, че обвинението, така както е повдигнатото от прокуратурата, е несъставомерно и оправдава подсъдимия И.И. по отношение на това престъпление.
Така след проведено триинстанционно производство подсъдимите ще изтърпят ефективно наказание лишаване от свобода, както следва: подс.В.М. – пет години, подс.А.А. – пет години, подс.П.П. – четири години, подс.И.И. – шест години.
 
 
                                                                                                                                                    27 септември 2016 г.