!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д - РУСЕ
 
Седмичен бюлетин 
на предстоящи за разглеждане наказателни дела 
 
26 септември – 30 септември 2016 г.
 
26 септември 2016 г. (понеделник)  
 
НОХД № 393/2016 г. по описа на РОС – 9.00 часа
С решение от 23.06.2016 г. Апелативен съд – Велико Търново е отменил постановената по НОХД № 463/2015 г. по описа на Окръжен съд – Русе присъда и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда, като е образувано НОХД № 393/2016г. по описа на РОС. 
Производството е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Р.А.Х. (роден 1969 г.), обвинен в извършване на длъжностно присвояване, сключване на неизгодна сделка в качеството му на длъжностно лице и престъпление по служба.
Повдигнатото на Р.А.Х. обвинение е за това, че през периода от 04.07.2007 г. до 26.02.2009 г., в гр.***, Русенска област, в качеството си на длъжностно лице - кмет на Община ***, в условията на продължавано престъпление, присвоил чужди пари, поверени му да ги управлява, като от това са произлезли значителни вреди за общината, която той представлявал, в размер на 13 769.70 лева – престъпление по чл.202 ал.1 т.1 вр.чл.201 вр.чл.26 ал.1 от НК.
Прокуратурата е повдигнала на Р.А.Х и обвинение за извършено престъпление по чл.220 ал.1 вр.чл.2 ал.2 от НК, поради това, че на 03.08.2009 г. в гр.***, област Русе, в качеството си на длъжностно лице - кмет на Община ***, съзнателно сключил неизгодна сделка, като от това са произлезли значителни вреди за общината, която той представлявал, в размер на 28 311.36 лева.
С обвинителния акт на Р.А.Х е повдигнато и обвинение за това, че през периода от 13.04.2007 г. до 30.09.2009 г., в гр. ***, област Русе, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - Кмет на Община ***, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, нарушил и не изпълнил служебните си задължения, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за общината, която той представлявал, в размер на 61 933.30 лева - престъпление по чл.282 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.
На 14.07.2016 г. по делото е проведено открито съдебно заседание за предварително изслушване на страните по реда на глава 27 от НПК (съкратено съдебно следствие), по време на което подсъдимият е дал съгласие да не се провежда разпит на някои свидетели и вещи лица, а при постановяване на присъда да се ползва съдържанието на съответните протоколи и експертни заключения от досъдебното производство.
 
Делото е насрочено за 26.09.2016 г., 27.09.2016 г. и 28.09.2016 г. от 9.00 часа.
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
 
НОХД № 410/2016 г. по описа на РОС – 9.00 часа
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Д.Г.Д. (роден 1935 г.)
Повдигнатото на подсъдимия Д.Г.Д. обвинение е за извършено престъпление по чл.252 ал.2 пр.1 и 2 вр.чл.252 ал.1 от НК, за това, че за периода от 26.11.2004 г. до 7.03.2014 г. в гр. Русе, без съответно разрешение (лиценз), което се изисква по силата на чл.11 ал.1 от Закон за банките (обн. в ДВ бр.52/1997 г., в сила до 1.01.2007 г.) и по чл.13 ал.1 от Закона за кредитните институции (обн. в ДВ бр.59/21.1.2006 г.), извършил по занятие банкови сделки - предоставил парични средства под формата на кредити (заеми) в българска и чужда валута на физически и юридически лица със задължение за тях при връщане на заема да заплащат и съответната начислена от него лихва върху предоставената сума, както следва:
- за периода от 26.11.2004 г. до 2006 г. предоставил в гр. Русе на И.Я.Д. от град Пловдив – заем в общ размер на 27 600 лв. срещу 1.5 % месечна лихва, обезпечен с ипотека на недвижим имот, погасен с връщане на пари от продажба на недвижим имот- магазин, като получил доход от начислената лихва в размер на 9 784.00 лв.;
- за периода от 13.09.2006 г. до 28.09.2011г. предоставил на ТПКИ“***“ гр. Русе заем в общ размер на 26 000 лв. срещу 1.5 % месечна лихва, погасен с връщане на пари, като получил доход от начислената лихва в размер на 5 941.65 лв.;
- за периода от 2007 г. до 2012 г., на неустановени дати и месеци, предоставил на Ц.Д.Г. от гр. Русе, заем в общ размер на 10 460 лв. срещу 1.2 % месечна лихва, погасяван с връщане на пари, като получил доход от начислената лихва в размер на 1838 лв.;
- през 2007 г., на неустановени дати, предоставил на М.Д.Г. от гр. Русе заем в общ размер на 17 000 щатски долара срещу 1.8 % месечна лихва, обезпечен с налагане на възбрана на недвижими имоти, погасен с връщане на пари и публична продажба от ЧСИ на недвижим имот със сгради, като получил за периода от 2007 г. до 7.03.2014 г. доход от начислената лихва в размер на 21 293.03 лв.;
- за периода от 10.01.2008 г. до 11.11.2010 г., предоставил на С.И.М. от гр. Русе заем в общ размер на 23 500 лева срещу 2 % месечна лихва, погасен с връщане на пари, като получил за периода от 2008 г. до 11.11.2010 г. доход от начислената лихва в размер на 7 077 лв. 
Според държавното обвинение с тази дейност подсъдимият е причинил значителни имуществени вреди от надплатени суми и публична продажба на недвижимо имущество на обща стойност както следва: на И.Я.Д. - 9 784 лв.; на ТПКИ “***“ гр. Русе – 5 941.65 лв.; на Ц.Д.Г. - 1 838 лв.; на М.Д.Г. 91 635.03 лв. (21 293.03 лв. от лихви и пазарната цена на публично продадения имот – 70 342 лв.) и на С.И.М. – 7 077 лева, и е получил значителни неправомерни доходи в размер на 45 933.68 лв.
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
 
 
28 септември 2016 г. (сряда)  
 
НОХД № 439/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
Окръжна прокуратура – Русе е обвинила В.В.Й. (роден 1989 г.) за извършване на престъпление по чл.249 ал.1 от Наказателния кодекс.
Повдигнатото на В.В.Й. обвинение е за това, че на 09.06.2015 г. в град Две могили, обл. Русе, използвал платежен инструмент (дебитна карта), без съгласието на титуляра С.И.П., като деянието не съставлява по-тежко престъпление.
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
 
 
29 септември 2016 г. (четвъртък)  
 
ВНОХД № 498/2016 г. по описа на РОС – 9.00 часа
С присъда по НОХД № 1354/2016 г. Русенският районен съд е признал подсъдимия Б.С.К. (роден 1964 г.) за виновен в това, че на 15.10.2015 г. в град Ветово, Област Русе, причинил на П.Г.С. (родена на 1985 г.) средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на челюстта, причинило й трайно затрудняване на дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл.129 ал.1 НК и чл.54 НК го осъдил на лишаване от свобода за срок от четири години, като на основание чл.58а НК вр.чл.373 ал.2 НПК намалил така определеното наказание с една трета на лишаване от свобода за срок от две години и седем месеца. Съдът на основание чл.41 ал.6 НК и чл.61 т.2 вр.чл.60 ал.1 ЗИНЗС определил първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието и тип на затворническо заведение - затвор. На основание чл.59 ал.1 НК приспаднал от така определеното наказание лишаване от свобода времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 25.04.2016 г.
Със същата присъда подсъдимият е осъден да заплати на пострадалата П.Г.С., сума в размер на пет хиляди лева, представляваща обезщетение за претърпени в резултат на деянието неимуществени вреди, изразяващи се в болка и страдание вследствие на нанесена на 15.10.2015 г. в град Ветово, Област Русе, средна телесна повреда, като отхвърлил предявения иск за разликата до пълния претендиран размер от 25 000 лева, като неоснователен и недоказан.
Делото в Окръжен съд - Русе е образувано по въззивна жалба на подсъдимия, подадена чрез защитника му, против първоинстанционната присъда по отношение на определения размер на наказанието лишаване от свобода. 
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
 
ВНОХД № 292/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа
С присъда по НОХД № 513/2016 г. състав на Районен съд - Русе е признал подсъдимия Я.Я.А. (роден 1990 г.) за виновен в това, че на 30.06.2015 г. в с.Т., област Русенска противозаконно извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице ненавършило 14-годишна възраст - И.Р.Х. (на 13 г.) - целувал я и я опипвал с ръце в областта на гърдите, дупето и половите органи, като употребил за това сила, поради което и на основание чл.149 ал.2 пр.1 вр.ал.1 и чл.58а ал.1 от НК го осъдил на две години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи при първоначален общ режим в открит тип затворническо заведение.
Със същата присъда подсъдимият е осъден да заплати направените по делото разноски на досъдебното производство.
Делото в Окръжен съд - Русе е образувано по въззивна жалба на подсъдимия срещу присъдата на първоинстанционния съд. 
В проведеното публично съдебно заседание на 23.06.2016 г. е даден ход на делото и същото е отложено за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза на подсъдимия.
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
 
ВНОХД № 475/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа
С присъда по НОХД № 635/2016 г. Русенският районен съд е признал подсъдимия С.Б.Б. (роден 1985 г.) за виновен в това, че на 26.12.2014 г. в гр. Русе, в качеството си на длъжностно лице при изпълнение на службата му-охрана на реда в обект „Ш.", причинил на Т.Р.Р. (роден 1985 г.) от гр. Русе средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на главичката на втора метакарпална кост на лявата ръка, довело до трайно затрудняване на движението на левия горен крайник, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.2 вр.чл.129 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК го осъдил на една година лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66 от НК отложил за изпитателен срок от три години.
Със същата присъда подсъдимият е осъден да заплати на пострадалия сума в размер на 2 000 лв., представляваща обезщетение за нанесените неимуществени вреди, ведно със законна лихва от 26.12.2014 г. до окончателното изплащане, като искът за сумата над 2 000 лв. до 5 000 лв. е отхвърлен като неоснователен.
Делото в Окръжен съд - Русе е образувано по въззивни жалби на подсъдимия С.Б.Б. и на частния обвинител и граждански ищец Т.Р.Р. против първоинстанционната присъда. 
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
 
ВНАХД № 352/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
С решение по НАХД № 103/2016 г. Русенският районен съд е признал обвиняемия Н.Р.И. (роден 1969 г.) за виновен в това, че на 03.01.2014 г. в гр. Русе, като управител и представляващ търговско дружество „***" ООД гр.Ветово, ЕИК ***, изпаднал в неплатежоспособност по смисъла на чл.608 ал.1 от ТЗ /изм.ДВ бр.38 от 09.05.2006 г./, като не изпълнил изискуеми парични задължения към „***" ООД - Русе, представлявано от Д.П.Д. и А.Б.Ф., двамата от гр. Русе, произтичащи от Договор за обработване на земеделска земя и производство на селскостопанска продукция от 08.06.2012 г. в размер на 1639.44 лева, както и към същите в качеството им на физически лица по Договор за наем на земеделска земя № 1/17.02.2012 г. в размер на 35 773.62 лева, с общ размер на задълженията 37 413.06 лева, и в 30- дневен срок от спиране на плащанията не поискал от съда (Окръжен съд-Русе), да открие производство по несъстоятелност, поради което и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК вр.чл.78а от НК го освободил от наказателна отговорност за извършеното по чл.227б ал.2 вр.ал.1 от НК престъпление и му наложил административно наказание глоба в размер на хиляда лева.
Делото в Окръжен съд - Русе е образувано по въззивна жалба на обвиняемия против първоинстанционното решение. 
На 23.06.2016 г. е даден ход на делото в проведеното съдебно заседание, като с оглед изготвяне на назначена съдебно-счетоводна експертиза същото е отложено.
 
Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
 
ВНОХД № 490/2016 г. по описа на РОС – 10.00 часа
С присъда по НОХД № 1152/2016 г. състав на Русенският районен съд е признал подсъдимия Й.Ц.К. (роден 1955 г.) за невинен в това на 22.05.2015 г. в гр.Русе да е причинил на Л.И.Д. (роден 1974 г.) от гр.Русе средна телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядване на гръден кош, счупване на дясна лъчева кост в дисталния край, компресионни счупвания на телата на десети, единадесети и дванадесети гръдни прешлени, довело до трайно затрудняване на движенията на десен горен крайник и снагата, поради което и на основание чл.304 НПК го оправдал по обвинението против него по чл.129 ал.1 НК.
Със същата присъда подсъдимият Й.Ц.К. е осъден да заплати на Л.И.Д. сума в размер на 5 000 лева, представляваща обезщетение за нанесени неимуществени вреди, ведно със законната лихва от 22.05.2015 г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски. Искът на Л.И.Д. против подсъдимия за сумата над 5 000 лева до 10 000 лева е отхвърлен като неоснователен.
Делото в Окръжен съд – Русе е образувано по жалба на подсъдимия и по протест на прокуратурата против първоинстанционната присъда.
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.