В КРАЯ НА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ 
ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ ПОСРЕЩНА УЧЕНИЦИ ОТ РУСЕНСКИТЕ УЧИЛИЩА
 
      На прага на новата учебна година Окръжен съд – Русе посрещна ученици от средните училища в гр. Русе. Младежите, които посетиха  Русенската съдебна палата на 30 август 2016 г., са представители на Клуб „Младежки парламент” към Общински младежки дом – Русе. Клубът има за цел да бъде представителен орган на младите хора в града. 
     По време на посещението си младежите имаха възможност да разгледат витражите в Мраморната зала на съдебната палата, проектирани от професор Иван Пенков и изработени в Германия. Обяснена им беше символиката на поредицата от пет стъклописа, носещи наименованието: 1.Грехът, 2.Съдът, 3.Наказанието, 4.Разкаянието и 5.Изкуплението. 
        Учениците разгледаха и част от канцелариите в съда, както и една от съдебните зали в сградата. Под формата на беседа бяха запознати с устройството и функциите на съдебната система, работата на съдията и съдебните служители, видовете дела, основните правила на съдебния процес. На достъпен за тях език бяха разяснени и основни юридически понятия. По време на беседата младите хора демонстрираха нескрит интерес към работата на съдилищата и зададоха редица въпроси, свързани с видовете наказания в РБългария, начина на определяне вида и размера на наказанието, ролята на съдията и на съдебните заседатели в наказателния процес, видовете престъпления, както и каква отговорност могат да носят малолетните и непълнолетните лица според българското законодателство.
        Посещението в Русенската съдебна палата е част от съвместна инициатива на Русенски окръжен съд и Общински Младежки дом – Русе.  През месец септември е предвидено младежите от Клуб „Младежки парламент” да подготвят и разиграят симулиран наказателен процес в съдебна зала. По време на процеса те ще влязат в ролите на съдии, прокурори, адвокати, свидетели, като целта е от първо лице да се запознаят с отговорността на магистрата  за решаването на човешки съдби, както и с част от законните права и задължения, които има всеки един от нас като член на обществото. 
        С подобни инициативи Окръжен съд – Русе цели изграждане на правна култура у подрастващите и превенция на младежката престъпност.
 
                                                                                                                                                     1 септември 2016 г.