!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

Въззивен състав на Окръжен съд – Русе потвърди изцяло решение по НАХД № 582/2016 г. по описа на Районен съд – Русе, с което Д.Д.А. (роден през 1957 г.) от гр. Ветово е признат  за виновен в това, че през периода 20.08.2014 г. – 06.10.2014 г. в гр. Велико Търново и гр. Русе, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, съставил чрез И.Д.Л. неистински частен документ - договор за покупко-продажба на употребявано моторно превозно средство, на който придал вид, че представлява конкретно писмено изявление с правно значение с автор П.П. в качеството си на “продавач” и го употребил пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Велико Търново и Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Русе, за да докаже, че на 20.08.2014 г. в гр. Грац (Австрия) е закупил от П.П. товарен автомобил, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.309 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК и чл. 78а от НК съдът го освободил от наказателна отговорност и му наложил административно наказание - глоба в размер на 1000 (хиляда) лева, а по отношение на обвинението - посоченото деяние да е извършил в съучастие с И.Д.Л., е признат за невинен и оправдан.
Със същото решение първоинстанционният съд е признал другия обвиняем по делото - И.Д.Л. (роден през 1993 г.) от гр. Горна Оряховица, за невинен в това през периода 20.08.2014 г. – 06.10.2014 г. в гр. Велико Търново и гр. Русе, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, в съучастие като извършител с Д.Д.А. от гр. Ветово, сам да е съставил неистински частен документ – процесния договор за покупко-продажба, както и да го е употребил чрез Д.Д.А., поради което и на основание чл.378 ал.4 т.2 от НПК го оправдал по обвинението по чл.309 ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.26 ал.1 от НК.
Производството пред Окръжен съд – Русе е образувано по протест на прокуратурата. Държавното обвинение развива оплаквания за необоснованост на постановения от районния съд акт, моли решението да бъде отменено и да се постанови ново, с което оправданият обвиняем И.Д.Л. да бъде осъден по първоначално повдигнатото му обвинение, съответно - обвиняемият Д.Д.А. да бъде осъден за извършването на престъплението в съучастие.
По делото е безспорна установено, че през лятото на 2014 год. обвиняемият И.Д.Л., с цел препродажба, закупил употребяван товарен автомобил, внесен от Австрия, който нямал регистрация в България. През м.август двамата обвиняеми се срещнали и обвиняемият Д.Д.А. се съгласил да закупи автомобила. Тъй като обвиняемият И.Д.Л. не е бил регистрирал автомобила на свое име, предложил на обвиняемия Д.Д.А. да съставят документ на чужд език, от който да става ясно, че Д.Д.А. е пътувал до Австрия и лично е закупил автомобила от там. Обвиняемият И.Д.Л., който разполагал с празни бланкови договори за покупко-продажба на автомобили на немски език, попълнил на латиница имената на австрийския собственик като продавач, а на другия обвиняем като купувач и положил собствения си подпис в полето за продавач. Обвиняемият Д.Д.А. положил подпис за „купувач“. На 29.08.2014 год. обв.Д.Д.А. лично подал в Сектор ПП гр. Велико Търново заявление за първоначална транзитна регистрация на автомобила, а на 29.09.2014 год. в Сектор ПП гр. Русе представил същия договор, за да докаже, че е собственик на автомобила и да иска регистрацията му.
Въззивният съд сподели извода на първоинстанционния съд, че изготвянето на неистинския частен документ- договор за покупко-продажба, е станало от двамата обвиняеми, но използването на документа е станало само от обвиняемия А., че деянието е извършено самостоятелно от обвиняемия А., а не в съучастие с обв.Л. и тъй като съставянето на неистински частен документ само по себе си не е инкриминирано, обвиняемият И.Д.Л. правилно е оправдан от Районен съд – Русе по повдигнатото му от прокуратурата обвинение по чл.309 ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.26 ал.1 от НК. Извършеното от Д.Д.А. съставлява престъпление по смисъла на чл.309 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК, поради което решението на районния съд, като правилно и законосъобразно, е потвърдено изцяло от въззивната инстанция.
Решението на Окръжен съд – Русе е окончателно.
                     
(Пълния текст на мотивите към решението по ВНАХД 384/2016 г. по описа на ОС-Русе може да прочете тук
 
                                                                                                                                                 15 юли 2016 г.