!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

Днес, 13 юли 2016 г., в сградата на Русенската съдебната палата се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност на съдия Антоанета Атанасова и на младши съдия Атанас Димитров, които ще бъдат част от съдийския състав на Окръжен съд – Русе. По време на церемонията двамата нови съдии положиха клетва да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, обективни и справедливи.

Госпожа Антоанета Атанасова е родена в гр. Русе. Завършва с отличие Юридическия факултет на РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе през 2000 г. Има над 15 години юридически стаж, който започва като съдебен кандидат в Окръжен съд – Русе през април 2000 г. В периода 2001 г. – 2004 г. работи като адвокат към Русенската адвокатска колегия. През месец май 2004 г. е назначена на длъжност „държавен съдебен изпълнител“ в Районен съд – Русе, където работи до постъпването й в Русенския окръжен съд.

Съдия Атанасова е назначена на длъжността след проведен конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободни длъжности "съдия" в окръжните съдилища – гражданска колегия, и решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 14.06.2016 г.

Господин Атанас Димитров, също възпитаник на РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе, става част от състава на РОС след спечелен конкурс за младши съдии през 2015 г. и успешно преминато задължително деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието /НИП/.

Младши съдия Димитров е роден в гр. Русе. Завършва специалност “Право” през 2014 година. Преди постъпването си в РОС, работи в системата на Министерство на вътрешните работи (от 2005 г. до 2015 г.), като в периода 2014 г. - 2015 г. е младши разследващ полицай.