!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА 
НАЛОЖИ ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ
ЗА ГРАБЕЖ В УСЛОВИЯТА НА ОПАСЕН РЕЦИДИВ 
 
С осъдителна присъда от 11 юли 2016 г. приключи НОХД № 366/2016 г. по описа на Окръжен съд – Русе.
Делото е образувано по обвинителен акт на прокуратурата против Б.А.К. от гр. Русе (роден през 1972 г.), обвинен в извършване на престъпление по чл.199, ал.1, т.4 вр.чл.198, ал.1 от Наказателния кодекс -  грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив.
Производството по делото протече по реда на глава 27 от НПК (съкратено съдебно следствие), след като подсъдимият заяви, че признава изцяло фактите в обстоятелствената част на обвинителния акт и изрази съгласие да не се събират доказателства за тези факти.
Окръжният съд призна подсъдимия Б.А.К. за виновен, че на 25.01.2016 г. в гр. Русе, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи – портфейл, лична карта, снимка, две клиентски карти, електронна разплащателна карта, календарче, визитни картички, банкови извлечения и бордера, всички издадени на името на Й.В.Е., както и  парична сума от 195 лв., от която 180 лв. – собственост на ТД“***“ ЕООД с управител Г.Я.Е. и 15 лв. – собственост на Й.В.Е.,  всичко на обща стойност  205 лв., от владението на Й.В.Е. (родена 1991 г.) от гр.Русе, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила.
На основание чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1 и чл.58а, ал.1, вр.чл.54 от НК окръжният съд определи наказание от шест години лишаване от свобода, което намали с една трета и осъди подсъдимия Б.А.К. на четири години лишаване от свобода,  при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип. Подсъдимият е осъден да заплати и направените на досъдебното производство разноски.
Присъдата може да се обжалва и протестира в 15 - дневен срок от днес пред Апелативен съд – Велико Търново.
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.