!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
  • Русе - градският площад

  • Русе - съдебната палата

  • Русе - паметникът на свободата

  • Русе - малката Виена

  • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д - РУСЕ
 
Седмичен бюлетин 
на предстоящи за разглеждане наказателни дела 
11 юли – 15 юли 2016 г.
 
11 юли 2016 г. (понеделник)
 
НОХД № 366/2016 г. по описа на РОС – 9.00 часа
 
Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Б.А.К. от гр. Русе (роден 1972 г.), обвинен в извършване на престъпление по чл.199, ал.1, т.4 вр.чл.198 ал.1 от Наказателния кодекс.
Повдигнатото на Б.А.К. обвинение е за това, че на 25.01.2016 г. в гр. Русе, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи от владението на Й.В.Е. (родена 1991 г.) на обща стойност 205 лева, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила (нанасяне на удари в областта на лицето на Й.В.Е., чрез което била елиминирана съпротивата на пострадалата и е било въздействано неправомерно върху телесния й интегритет).
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
 
НОХД № 359/2016 г. по описа на РОС – 9.30 часа
 
Образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против В.Д.К. от с. ***, обл. Русе, обвинен в извършване на престъпление по чл.343, ал.1, б.„в“ вр.чл.342, ал.1 от Наказателния кодекс.
Повдигнатото на В.Д.К. обвинение е за това, че на 21.09.2014 г., на път ІІ-23 Русе – Червена вода, в района на км 8+000, при управление на моторно превозно средство-товарен автомобил с рег.№ ***, нарушил правилата за движение по пътищата (чл.20, ал.2 изр.1 и изр.2 от ЗДвП - „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.”), като по непредпазливост причинил смъртта на Б.И.С.-б.ж на град Русе. 
 
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
 
 
14 юли 2016 г. (четвъртък)
 
НОХД № 393/2016 г. по описа на РОС – 11.00 часа
 
С решение от 23.06.2016 г. Апелативен съд – Велико Търново е отменил постановената по НОХД № 463/2015 г. по описа на Окръжен съд – Русе присъда и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда, като е образувано НОХД № 393/2016г. по описа на РОС. 
Производството е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против Р.А.Х., обвинен в извършване на длъжностно присвояване, сключване на неизгодна сделка в качеството му на длъжностно лице и престъпление по служба.
Повдигнатото на Р.А.Х. обвинение е за това, че през периода от 04.07.2007 г. до 26.02.2009 г., в гр.***, Русенска област, в качеството си на длъжностно лице - кмет на Община ***, в условията на продължавано престъпление, присвоил чужди пари, поверени му да ги управлява, като от това са произлезли значителни вреди за общината, която той представлявал, в размер на 13 769.70 лева – престъпление по чл.202 ал.1 т.1 вр.чл.201 вр.чл.26 ал.1 от НК.
Прокуратурата е повдигнала на Р.А.Х и обвинение за извършено престъпление по чл.220 ал.1 вр.чл.2 ал.2 от НК, поради това, че на 03.08.2009 г. в гр.***, област Русе, в качеството си на длъжностно лице - кмет на Община ***, съзнателно сключил неизгодна сделка, като от това са произлезли значителни вреди за общината, която той представлявал, в размер на 28 311.36 лева.
С обвинителния акт на Р.А.Х е повдигнато и обвинение за това, че през периода от 13.04.2007 г. до 30.09.2009 г., в гр. ***, област Русе, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - Кмет на Община ***, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, нарушил и не изпълнил служебните си задължения, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за общината, която той представлявал, в размер на 61 933.30 лева - престъпление по чл.282 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.
Съгласно чл.16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.