В тази секция ще намерите подробна информация за:

  • Образци на документи - стандартни бланки и формуляри за различни съдебни действия, готови за подаване в регистратурата на съда.
  • Обяви, съобщения и конкурси - информация за активни обяви, съобщения и конкурси.
  • Стажант юристи - подробна информация заедно с необходимите документи за започване на стаж в Министерството на правосъдието.
  • Вещи лица - Списък на вещите лица за текущата година заедно с всички необходими документи за вписване на вещо лице, както и процедурата за вписване на вещи лица по ЗЗКИ.
  • Правна култура - няколко полезни наръчника създадени от работна група от специалисти за да бъдат в помощ на гражданите в съдебния процес.
  • Сигнали за корупция - информация за подаване на сигнали за корупция, както и необходимата бланка за това.