В тази секция ще намерите подробна информация за местоположението, координатите и функциите на основните звена на съдебната администрация:

 • Съдебен администратор
 • Административен секретар
 • Съдебни помощници
 • Финансова дейност и снабдяване
 • Стопанисване и управление на съдебното имущество
 • Информационно обслужване и статистика
 • Регистратура за класифицирана информация
 • Регистратура
 • Съдебно деловодство
 • Съдебни секретари
 • Архив
 • Служба по връчване на призовки и съдебни книжа